• Home
  • Nieuws
  • Aanvullende corona maatregelen, beperkte dienstverlening IND

Aanvullende corona maatregelen, beperkte dienstverlening IND

De rijksoverheid kondigde zondag 15 maart aanvullende maatregelen aan om verdere uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben effect op alle Nederlanders en dus ook op medewerkers van de IND en het werk dat ze in contact met klanten doen.

​De gehoren vinden niet langer plaats. Dat geldt zowel voor asiel als reguliere aanvragen. Vreemdelingen die in Nederland aankomen zullen niet tot de COA-opvang worden toegelaten. Bovendien zal er geen identificatie en registratie plaatsvinden door de IND. Deze maatregelen zijn in ieder geval tot en met 6 april van kracht. De loketfunctie van de IND wordt tot en met die datum beperkt tot spoedzaken. Welke zaken dat precies zijn, daarover wordt u onder meer via de website van de IND nader geïnformeerd. Voor zover door deze maatregelen niet binnen wettelijk bepaalde termijnen kan worden beslist, is er sprake van een situatie van overmacht.

De aanvraagprocedure is hoe belangrijk ook, geen vitaal proces (als in zorg, politie, brandweer). De urenlange ontmoeting gedurende het gehoor van asielzoekers brengt een hoog risico op besmetting voor alle betrokkenen met zich mee. Rekening houdend met het feit dat deze vreemdelingen reizend door Europa zijn gegaan, waarbij het onbekend is of er door risicogebieden is gereisd.

Wat kan ik wel doen?
We vragen u zoveel mogelijk gebruik te maken van onze website. Rechtsboven op de site kunt u via contact op allerlei manieren in contact komen met de IND, zonder daarvoor specifiek onze vestigingen te hoeven bezoeken. Heeft u onze website bezocht, maar nog steeds spoedeisende vragen, overweeg dan of een antwoord kan wachten en neem anders contact op via onze telefoonlijn of met ons webcareteam via Twitter.

Nieuws

Verantwoordingsdag: financiële jaarcijfers IND gepresenteerd

- ​De inkomsten en uitgaven van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waren in 2021 hoger dan...

Asielinstroom in april 2022

- ​In april 2022 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen...

IND ontvangt 3.250 naturalisatieverzoeken van RANOV-vergunninghouders

- ​De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft tussen 1 juni 2021 en 1 mei 2022 3.250 natural...

Meer nieuws