• Home
 • Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

​Waarom heeft de IND mijn biometrische gegevens nodig?

De IND heeft uw vingerafdrukken, handtekening en pasfoto nodig voor uw verblijfsdocument. Deze biometrische gegevens worden afgenomen bij het IND-loket. Daar wordt ook een pasfoto gemaakt.

Wanneer moet ik biometrie laten afnemen?

Hebt u (of uw referent) een brief (ontvangstbevestiging) van de IND ontvangen waar in staat dat u biometrie moet laten afnemen? Maak dan hiervoor online een afspraak binnen 2 weken nadat u de brief heeft ontvangen.

 • Bent u op het moment van uw aanvraag meerderjarig en hebt u al eerder biometrie laten afnemen (bijvoorbeeld bij een eerdere aanvraag)? Dan heeft de IND normaal gesproken geen nieuwe biometrie van u nodig.
 • Is uw kind op het moment van de aanvraag minderjarig? Dan moet uw kind (opnieuw) een pasfoto laten maken bij een IND-loket. Is uw kind jonger dan 1 jaar? Dan moet u van uw kind een pasfoto laten maken bij een fotograaf en deze zelf opsturen met de Bijlage fotokaart. Is uw kind sinds de vorige aanvraag 6, 12 of 18 jaar oud geworden? Dan worden er ook (opnieuw) vingerafdrukken afgenomen.

Bent u EU/EER-onderdaan of Zwitser? Dan heeft de IND alleen een pasfoto en handtekening nodig. U mag beiden zelf opsturen met de Bijlage fotokaart.

Let op! Als u biometrie afgeeft bij een loket dient u daarmee niet automatisch een aanvraag in voor een verblijfsvergunning.

Waar kan ik biometrie laten afnemen?

U mag zelf weten bij welk IND-loket u biometrie laat afnemen.

Bijvoorbeeld: als u in Rotterdam woont maar u kunt bij loket Den Haag eerder terecht voor afname biometrie, dan mag u een afspraak maken bij loket Den Haag.

Wat moet ik meenemen naar de afspraak?

Afname biometrie kan alleen op afspraak. Neem het volgende mee naar uw afspraak:

 • Uw geldige paspoort (of ander reisdocument).

Wilt u biometrie laten afnemen van een in Nederland geboren kind? Dan moet u  de volgende documenten laten zien:

 • Geldig paspoort óf geldig verblijfsdocument van u (de ouder van het kind), én

 • Geldig paspoort óf (kopie) geboorteakte/inschrijving gemeente (BRP) van het kind.

 • Uw afspraakcode. Deze krijgt u in de e-mail bevestiging als u online een afspraak maakt.
 • Uw (verlopen) verblijfsdocument. Of het proces-verbaal van de politie na aangifte van verlies of diefstal (als uw verblijfsdocument is verloren of gestolen).
                             

Afspraak maken
      
  

Ook belangrijk om te weten

Kosten

​Biometrie afnemen kost geen geld.

Kinderen

Wat heeft de IND nodig?

Kinderen jonger dan 6 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
  Is uw kind jonger dan 1 jaar? Dan moet u een pasfoto laten maken bij een fotograaf en deze zelf opsturen met de Bijlage fotokaart.

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
 • Vingerafdrukken. Deze worden afgenomen bij het IND-loket.

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar:

 • Een pasfoto. Deze wordt gemaakt bij het IND-loket.
 • Vingerafdrukken. Deze worden afgenomen bij het IND-loket.
 • Een handtekening. Deze zet uw kind bij het IND-loket.

Mogen kinderen alleen komen?

Kinderen van 14 jaar en ouder mogen alleen komen.

Biometrie in het buitenland

Heeft uw referent vanuit Nederland een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aangevraagd? Of hebt u een mvv-aanvraag ingediend bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland? Dan wordt uw biometrie afgenomen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Delen

   

 Route

​​De IND heeft verschillende locaties in Nederland. De routebeschrijvingen naar de IND-loketten vindt u onder contact.

 Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen? Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.