• Home
  • Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

Afspraak biometrie (pasfoto, vingerafdrukken en handtekening)

Let op!
Wilt u een afspraak maken, maar komt u net terug uit een land of gebied dat een oranje of rood reisadvies heeft? Blijf dan 10 dagen in quarantaine en plan uw afspraak voor na deze periode. Bekijk voor meer informatie de website van Rijksoverheid.

Moet ik een afspraak maken voor biometrie?

U moet alleen een afspraak maken voor biometrie als de IND geen biometrische gegevens van u heeft. Beschikt de IND nog over uw oude biometrische gegevens? Dan gebruiken we deze opnieuw om uw verblijfsdocument te maken. U hoeft dan geen afspraak te maken en niet naar het IND-loket te komen.
Hebt u wel een afspraak gemaakt, dan controleren we vooraf in ons systeem of we uw oude biometrische gegevens nog hebben en of we deze nog kunnen gebruiken. Als dit zo is dan bellen of mailen we u om uw afspraak af te zeggen.

Welke biometrische gegevens heeft de IND van u nodig?

Als de IND geen goede biometrische gegevens meer van u heeft, dan heeft de IND een nieuwe foto en handtekening van u nodig. Deze biometrische gegevens worden afgenomen bij een IND-loket. Bij dit loketbezoek wordt ook gekeken of er nog vingerafdrukken nodig zijn.

Hebt u een aanvraag ingediend voor een kind jonger dan 1 jaar? Laat dan een pasfoto van uw kind maken bij een fotograaf en stuur deze naar de IND met de Bijlage fotokaart. Tijdens de lockdown kunt u alleen op afspraak een pasfoto laten maken bij een fotograaf. U hoeft voor uw kind geen afspraak meer te maken bij een IND-loket.

Zijn uw biometrische gegevens al eerder afgenomen bij:

  • de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland bij het afleggen van het inburgeringsexamen of bij het ophalen/aanvragen  van de mvv sticker, of bij

  • Politie of Koninklijke Marechaussee (KMar) tijdens uw asielprocedure,

dan hoeft u geen afspraak meer te maken bij een IND-loket als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt. De IND heeft uw gegevens al ontvangen.

Wat moet u meenemen naar de afspraak?

  • Uw geldige paspoort (of ander geldig reisdocument).
  • Uw afspraakcode. Deze krijgt u in de e-mail bevestiging als u online een afspraak maakt.
  • Uw (verlopen) verblijfs- of W-document. Als uw document verloren of gestolen is: het proces-verbaal van de politie na aangifte van verlies of diefstal.

Let op! Bij het maken van de pasfoto bij een IND-loket mag u het hoofd bedekken vanwege godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. De hoofdbedekking moet wel egaal en eenkleurig zijn en contrasterend zijn met de achtergrond van de pasfoto. Deze achtergrond is wit, dus de hoofdbedekking mag niet wit of lichtgrijs zijn.

 Route

​​De IND heeft verschillende locaties in Nederland. De routebeschrijvingen naar de IND-loketten vindt u onder contact.

 Afspraak annuleren

​Kunt u niet komen? Annuleer dan uw afspraak via de link in de mail waarin uw afspraak wordt bevestigd.