Verlies en intrekking Nederlandse nationaliteit

U hebt de Nederlandse nationaliteit. U wilt weten in welke gevallen u de Nederlandse nationaliteit kunt verliezen.

Automatisch verlies

Bent u meerderjarig? Dan verliest u in de volgende gevallen de Nederlandse nationaliteit automatisch (van rechtswege):

 • U neemt vrijwillig een andere nationaliteit aan. Door het vrijwillig aannemen van een andere nationaliteit gaat Nederlandse nationaliteit automatisch verloren. Dit geldt als u in het buitenland woont, maar ook als u in Nederland woont. Dit geldt niet als één van de volgende situaties op u van toepassing is:
  • U bent geboren in het land van die andere nationaliteit. U woonde in dat land toen u die andere nationaliteit kreeg.
  • U woonde voordat u meerderjarig werd minimaal 5 jaar achter elkaar in het land van die andere nationaliteit.
  • U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap met iemand die de nationaliteit heeft die u vrijwillig aanneemt.
 • U legt een verklaring van afstand af (van uw Nederlandse nationaliteit). Dit kan bij uw gemeente of de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.
 • U woont nadat u 18 jaar bent geworden minimaal 10 jaar achter elkaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie. Tijdens die 10 jaar hebt u naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit. Dit geldt niet als één van de volgende situaties op u van toepassing is:
  • U hebt van deze 10 jaar minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie gewoond.
  • U hebt op tijd een nieuw Nederlands paspoort of een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap gekregen. Op tijd betekent voordat de periode van 10 jaar voorbij is. Vanaf de dag dat u het paspoort of de verklaring ontvangt, begint een nieuwe periode van 10 jaar. Alleen de aanvraag van een paspoort of verklaring vóór het verstrijken van de 10 jaar is niet voldoende. U moet ook echt het paspoort of de verklaring hebben ontvangen voordat de 10 jaar voorbij zijn.

Verlies door intrekking

U kunt uw Nederlandse nationaliteit verliezen doordat de Nederlandse overheid deze intrekt. Dit kan in de volgende situaties:

 • u hebt als meerderjarige na uw naturalisatie niet alles gedaan om bij uw eigen autoriteiten afstand te doen.
 • u hebt fraude gepleegd bij uw naturalisatieprocedure of optieprocedure. Bijvoorbeeld fraude die te maken heeft met uw identiteit. U pleegt fraude als u een valse verklaring aflegt, bedrog pleegt of belangrijke feiten verzwijgt. U bent Nederlander geworden door de fraude. U zou de Nederlandse nationaliteit niet hebben gekregen als u geen fraude had gepleegd.
 • u bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld een oorlogsmisdrijf of een misdrijf met een terroristisch doel. Het gaat hierbij om handelingen die de belangen van het Koninkrijk ernstig schaden.
 • U dient vrijwillig in een krijgsmacht van een staat. En deze krijgsmacht vecht tegen Nederland of 1 van de Nederlandse bondgenoten.

Verlies door intrekking bij lidmaatschap terroristische organisatie

U verliest de Nederlandse nationaliteit als u veroordeeld wordt voor een terroristisch misdrijf in Nederland. Per 1 maart 2017 verliest u de Nederlandse nationaliteit ook als u zich in het buitenland aansluit bij een terroristische organisatie.

Verlies bij minderjarigen

Minderjarigen verliezen de Nederlandse nationaliteit bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • Bij het vervallen van de familieband (behalve als één van de ouders Nederlander is)
 • Ontkenning van het vaderschap.
 • Herroeping van adoptie.
 • Vernietiging van de erkenning.

Minderjarigen kunnen ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit kwijtraken.

Verlies door verlopen paspoort. En hoe voorkomt u dit?

Laat u uw paspoort verlopen en u hebt een dubbele nationaliteit? Dan kunt uw Nederlandse nationaliteit verliezen. Dit kan als u vanaf uw 18e jaar, 10 jaar of langer buiten het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie woont. En u in die periode een dubbele nationaliteit hebt. U kunt verlies voorkomen door steeds op tijd een nieuw paspoort aan te vragen. Op tijd betekent voordat de periode van 10 jaar voorbij is. Alleen de aanvraag van een paspoort of verklaring vóór het verstrijken van de 10 jaar is niet voldoende. U moet voor het einde van die periode het paspoort of de verklaring ook echt ontvangen hebben.

Verklaring bezit van het Nederlanderschap

Hebt u uw paspoort alleen nodig om uw Nederlandse nationaliteit te bevestigen? Dan kunt u ook een 'Verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap' aanvragen. Deze verklaring kost €30 en kunt u aanvragen bij de Nederlandse ambassade. Dit kan digitaal en per post. U moet deze verklaring aanvragen voordat uw paspoort verloopt.

 

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.