Nederlandse nationaliteit verliezen

U kunt de Nederlandse nationaliteit op verschillende manieren verliezen. Het verlies is soms automatisch, maar uw Nederlandse nationaliteit kan ook worden ingetrokken. Soms geldt een uitzondering en kunt u uw Nederlandse nationaliteit toch houden. Of u kunt het automatische verlies van uw Nederlandse nationaliteit voorkomen. U kunt als volwassene of als kind uw Nederlandse nationaliteit verliezen.

Verlies Nederlandse nationaliteit: meerderjarigen

In het Nederlandse nationaliteitsrecht bent u meerderjarig als u 18 jaar of ouder bent. Of u bent jonger dan 18 jaar én u bent getrouwd of u hebt een geregistreerd partnerschap.

U verliest de Nederlandse nationaliteit in de volgende gevallen:

 • U neemt vrijwillig een andere nationaliteit aan. U verliest dan automatisch de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt als u in het buitenland woont, maar ook als u in Nederland woont. In de volgende situaties verliest u uw Nederlandse nationaliteit niet:
  • U bent geboren in het land van de nationaliteit die u aanneemt. U woont ook in dat land als u die nieuwe nationaliteit krijgt.
  • U woonde voordat u meerderjarig werd minimaal 5 jaar achter elkaar in het land van die andere nationaliteit.
  • U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap met iemand die de nationaliteit heeft die u vrijwillig aanneemt.
 • U doet afstand van uw Nederlandse nationaliteit door het afleggen van een verklaring van afstand. U kunt een verklaring van afstand afleggen bij uw gemeente of bij de Nederlandse ambassade in het land waar u woont.
 • U hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit. U woont minimaal 13 jaar achter elkaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Unie. U verliest uw Nederlandse nationaliteit automatisch. Dit geldt niet in één van de volgende situaties:  
  • U of uw echtgenoot of partner werkt voor de overheid van Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
  • U hebt van deze 13 jaar minimaal 1 jaar in het Koninkrijk der Nederlanden of de Europese Unie gewoond.
  • U hebt op tijd een nieuw Nederlands paspoort of een verklaring omtrent bezit van Nederlanderschap gekregen. Het indienen van de aanvraag paspoort of verklaring voordat de periode van 13 jaar afloopt is niet voldoende. U moet het nieuwe Nederlandse paspoort of de verklaring hebben ontvangen vóórdat de 13 jaar voorbij zijn.

Intrekking van uw Nederlandse nationaliteit

U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de Nederlandse overheid deze intrekt. Dit kan in de volgende situaties:

 • U hebt als meerderjarige na uw naturalisatie niet alles gedaan om bij uw eigen autoriteiten afstand te doen.
 • U hebt fraude gepleegd bij uw naturalisatieprocedure of optieprocedure. Bijvoorbeeld fraude die te maken heeft met uw identiteit. U pleegt fraude als u een valse verklaring aflegt, bedrog pleegt of belangrijke feiten verzwijgt. U bent Nederlander geworden door de fraude. U zou de Nederlandse nationaliteit niet hebben gekregen als u geen fraude had gepleegd.
 • U bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld een oorlogsmisdrijf of een misdrijf met een terroristisch doel. Het gaat hierbij om handelingen die de belangen van het Koninkrijk ernstig schaden.
 • U dient vrijwillig in een krijgsmacht van een buitenlandse staat. En deze krijgsmacht vecht tegen Nederland of 1 van de Nederlandse bondgenoten.

Verlies door intrekking bij lidmaatschap terroristische organisatie

U verliest de Nederlandse nationaliteit als u veroordeeld wordt voor een terroristisch misdrijf in Nederland. Per 1 maart 2017 verliest u de Nederlandse nationaliteit ook als u zich in het buitenland aansluit bij een terroristische organisatie.

Verlies Nederlandse nationaliteit: minderjarigen

In het Nederlandse nationaliteitsrecht bent u minderjarige als u jonger dan 18 jaar bent. 

Bent u jonger dan 18 jaar, maar bent u getrouwd, hebt u een geregistreerd partnerschap of een duurzame relatie? Dan bent u volgens de wet meerderjarig. 

Een minderjarige verliest de Nederlandse nationaliteit in de volgende gevallen:

 • De minderjarige wordt door erkenning, wettiging, adoptie of gerechtelijke vaststelling van het ouderschap het kind van een persoon met een niet-Nederlandse nationaliteit. Hierdoor krijgt de minderjarige de nationaliteit van deze vreemdeling of de minderjarige heeft deze nationaliteit al.
 • De minderjarige doet afstand van de Nederlandse nationaliteit via een verklaring van afstand en heeft de niet-Nederlandse nationaliteit van zijn vader of moeder.
 • De vader of moeder verkrijgt een andere nationaliteit en de minderjarige deelt in de verkrijging of heeft die andere nationaliteit al.
 • De vader of moeder verliest de Nederlandse nationaliteit.
 • De minderjarige krijgt dezelfde nationaliteit als zijn vader of moeder.

Er zijn nog andere situaties waarin de minderjarige de Nederlandse nationaliteit verliest.

Geen verlies van de Nederlandse nationaliteit

De minderjarige verliest zijn Nederlandse nationaliteit niet in de volgende situaties:

 • als een andere ouder de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • als de minderjarige in het land waarvan hij de nationaliteit krijgt, is geboren en daar woont. Dit geldt niet wanneer de minderjarige een verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit aflegt.
 • als de minderjarige minimaal 5 jaar onafgebroken woont of heeft gewoond in het land waarvan hij de nationaliteit krijgt. Dit geldt niet wanneer de minderjarige een verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit aflegt.

Er zijn nog andere situaties mogelijk waarin de minderjarige de Nederlandse nationaliteit behoudt.

Intrekking van de Nederlandse nationaliteit

Een minderjarige kan zijn Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de Nederlandse overheid deze intrekt. Dit kan in de volgende situaties:

 • De minderjarige is 16 of 17 jaar oud en dient vrijwillig in een krijgsmacht van een buitenlandse staat. En deze krijgsmacht vecht tegen Nederland of 1 van de Nederlandse bondgenoten.
 • De minderjarige is 16 of 17 jaar oud en heeft zich aangesloten bij een organisatie die deelneemt aan een nationaal of internationaal gewapend conflict en daarom een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

 

Koninkrijk der Nederlanden

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En 3 bijzondere gemeenten: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.