560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

Last update: 18 oktober 2021

560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daarmee heeft een kwart van de evacués inmiddels een besluit gehad. De IND zal het asielproces de komende tijd voortvarend voortzetten en de gehoren voor de rest van de evacués zo snel mogelijk inplannen. 

Nederland evacueerde in augustus circa 2.000 mensen uit Afghanistan, die hier recht zouden hebben op asiel vanwege hun band met Nederland. De IND heeft op de diverse opvanglocaties teams ingezet die de aanvragen projectmatig, snel en zorgvuldig afdoen.

Verkorte procedure
De asielprocedure is voor deze mensen verkort. Dat betekent dat zij door de IND en Koninklijke Marechaussee (KMar) worden geregistreerd en geïdentificeerd. Ook vindt er een screening plaats in het kader van openbare orde en nationale veiligheid. Die is inmiddels voor vrijwel alle personen gedaan.

Daarna krijgen de evacués voorlichting over de asielprocedure, mogen ze gebruik maken van rechtsbijstand en volgt een gehoor en besluit. Voor de gehoren is een groep medewerkers vrijgemaakt, onder hen ook collega's van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) die de IND tijdelijk helpen. De verwachting is dat het aantal evacués met een asielbesluit door deze inzet de komende periode snel zal oplopen.

Doorreis
Onder de evacués is ook een groep mensen die op doorreis is, omdat zij op de evacuatielijst van een derde land staan. Zij worden wel gescreend, maar hoeven niet geïdentificeerd en geregistreerd te worden door de KMar. Ook gaan zij niet de asielprocedure in. Het gaat hierbij om circa 220 mensen.

Drie locaties
De IND is momenteel actief op drie opvanglocaties. In Zeist zijn alle gehoren afgerond, maar moet nog op een aantal aanvragen worden besloten. In noodopvanglocatie de Legerplaats in Harskamp is het horen afgelopen dinsdag begonnen. Hier bevinden zich evacués die eerder in Zoutkamp waren opgevangen en daar nog niet gehoord waren. De groep die eerst in Harskamp verbleef is gehoord en overgebracht naar Heumensoord. Daar zijn de faciliteiten ingericht, en worden de overige evacués op hun gehoor voorbereid en start de IND deze week met de gehoren.