Post

​Op deze pagina vindt u alle postadressen van de IND.

Per 1 februari 2017 zijn de postbussen gewijzigd. Wilt u weten hoe de postbussen zijn gewijzigd?
Bekijk dan de was-wordt-lijst.

Let op: Stuur uw post alleen naar onderstaande postbusadressen en niet rechtstreeks naar loketten, kantoren of aanmeldcentra. De behandeling van uw poststuk loopt hierdoor vertraging op.

​Algemene post

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 17
​9560 AA  TER APEL

Aangetekende post

Wilt u uw aanvraag of documenten voor uw aanvraag per aangetekende post versturen? U kunt het postbusadres gebruiken voor uw aanvraag. U vindt deze postbusadressen onder Post voor aanvragen

Financiële post

Voor alle financiële stukken (facturen, automatische incasso's, declaratie) voorzien van contactgegevens en een bestelnummer
IND Financiën
Postbus 85449
2508 CC  DEN HAAG

Post voor aanvragen

Wilt u een aanvraagformulier of andere post voor aanvragen naar de IND sturen? Dan gebruikt u een van de volgende adressen. U kunt naar deze postbusadressen ook post aangetekend versturen.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

  • U stuurt alleen kopieën van uw documenten (papieren, bonnen, rekeningen), enkelzijdig en in A4-formaat.
  • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
  • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet? Dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
  • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

Asielaanvragen

Directie Asiel & Bescherming
Postbus 18
​9560 AA  TER APEL

Asielaanvragen in Dublinprocedure

Team Dublin
Postbus 18
​9560 AA  TER APEL

Aanvraag erkenning als referent

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Aanvraag voor een verblijfsvergunning

Doet u een aanvraag voor arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige, stage lopen of werkervaring opdoen, seizoenarbeid, kennismigrant of studie?

Ja
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Nee
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 16
​9560 AA  TER APEL

Aanvraag verlenging

Doet u een aanvraag voor verlenging van uw verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige, stage lopen of werkervaring opdoen, seizoenarbeid, kennismigrant of studie? 

Ja
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Nee
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 9
9560 AA  TER APEL

Aanvraag vervanging document bij verlies, diefstal, beschadiging of verkeerde gegevens

Hebt u een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige, studie, uitwisseling, au pair, wetenschappelijk onderzoeker, kennismigrant en familie- of gezinsleden van personen met deze verblijfsvergunning?

Ja
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Nee
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 9
9560 AA  TER APEL

Aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene (ook asiel onbepaalde tijd)

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 9
9560 AA  TER APEL

Aanvraag duurzaam verblijf EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun familieleden

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL 

Verzoek tot verkrijgen Nederlandse nationaliteit ingediend bij de Nederlandse gemeente 

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 3
​9560 AA  TER APEL

Post over afstand doen oorspronkelijke nationaliteit

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 3
​9560 AA  TER APEL

Naturalisatieverzoeken ingediend op Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) of bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 4
​9560 AA  TER APEL

Post over intrekking Nederlanderschap

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 4
​9560 AA  TER APEL 

Nationaliteitsvraagstukken

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 4
​9560 AA  TER APEL 

Voor het verzenden van documenten ter opname in het Nationaliteitenregister als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
T.a.v. het Nationaliteitenregister
Postbus 4
9560 AA TER APEL

Bezwaar visum kort verblijf 

Visadienst
Postbus 2
​9560 AA  TER APEL

(Hoger) beroep tegen een beslissing van de IND en (Hoger) beroep voor naturalisatie/nationaliteitszaken

Directie Juridische Zaken
Postbus 11
​9560 AA  TER APEL

M93 en ongewenstverklaringen

Titel en Identiteit
Postbus 10
​9560 AA  TER APEL

Klachten en ingebrekestellingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
​9560 AA  TER APEL

AVG-verzoek incl. opvragen beschikking, (originele) documenten en asielgehoren

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 17
9560 AA Ter Apel
E-mail:   AVG@ind.minvenj.nl

U kun een AVG-verzoek alléén schriftelijk of per e-mail indienen. Uw verzoek moet voldoen aan de volgende zaken: 

  • Een omschrijving van de informatie die u wilt ontvangen.
  • Volledige persoonlijke gegevens van de persoon die het verzoek doet.
  • Een handtekening van de persoon die het verzoek doet.
  • Een kopie van de pagina's met identiteitsgegevens van een geldig paspoort óf kopie van de voor- en achterkant van een geldige identiteitskaart of Nederlandse verblijfsvergunning.
  • Doet u voor iemand anders een verzoek? De persoon voor wie u het verzoek doet, moet u machtigen. Stuur een ondertekende machtiging met een kopie paspoort van de gemachtigde mee. Een advocaat is altijd gemachtigd om een verzoek te doen.
  • Indien van toepassing: een kopie overlijdensakte van betrokkene.

Opvragen dossierstukken van vóór 1986
Het hele IND archief (en van de voorlopers van de IND) over de periode eind 19e eeuw tot 1986 is overgebracht naar het Nationaal Archief (NA). Stukken uit deze periode kunt u opvragen  worden opgevraagd door een verzoek te mailen naar info@nationaalarchief.nl. In dit verzoek moet een dossiernummer worden vermeld. Heeft u algemene vragen over het beleid of de procedure? Neem dan contact op met de IND.

 

machtigen

​Een machtiging is een brief waarin u iemand anders toestemming geeft om iets te doen namens u (uit uw naam).  Er is geen machtiging nodig als die persoon al gemachtigd is om namens u op te treden. Bijvoorbeeld uw advocaat of de erkende referent. Ook is geen machtiging nodig als u voor uw partner of kind een klacht wilt indienen. Wilt u zeker weten of u een machtiging nodig hebt, kunt u bellen met 088-043 0430 (normaal tarief).

Voorbeeld machtiging:

Hierbij geef ik [naam, nationaliteit, geboortedatum, adres, v-nummer, zaaknummer] aan [naam, adres] toestemming bij de IND een [in gebreke stelling, klacht] namens mij in te dienen over...

Plaats
Datum
Handtekening van u
Handtekening van de persoon die u machtigt