Post

​Op deze pagina vindt u alle postadressen van de IND.

Per 1 februari zijn de postbussen gewijzigd. Hieronder ziet u de nieuwe postbussen. Uw post wordt nog tot 1 juli doorgestuurd naar de juiste postbus. Wilt u weten hoe de postbussen zijn gewijzigd? Bekijk dan de was-wordt-lijst.

​Algemene post

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 17
​9560 AA  TER APEL

Post voor aanvragen

Wilt u een aanvraagformulier of andere post voor aanvragen naar de IND sturen? Dan gebruikt u een van de volgende adressen. U kunt ook aangetekende post naar deze adressen sturen.

Stuur alleen kopieën van documenten naar de IND. U bewaart de originelen zelf.

Asielaanvragen
Directie Asiel & Bescherming
Postbus 18
​9560 AA  TER APEL

Asielaanvragen in Dublinprocedure
Team Dublin
Postbus 18
​9560 AA  TER APEL

Aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf, verblijfsvergunning regulier of de verlenging van een verblijfsvergunning regulier met een economisch verblijfsdoel zoals arbeid of studie
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Aanvragen voor een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning regulier met een sociaal verblijfsdoel, zoals gezinshereniging
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 16
​9560 AA  TER APEL

Verzoek tot verkrijgen Nederlandse nationaliteit ingediend bij de Nederlandse gemeente, procedure rond afstand doen huidige nationaliteit
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 3
​9560 AA  TER APEL

Naturalisatieverzoeken ingediend op Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) of bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland; intrekking Nederlanderschap; nationaliteitsvraagstukken
Postbus 4
​9560 AA  TER APEL

Voor het verzenden van documenten ter opname in het Nationaliteitenregister als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap
T.a.v. het Nationaliteitenregister
Postbus 4
9560 AA TER APEL

Bezwaar visum kort verblijf 
Visadienst
Postbus 2
​9560 AA  TER APEL

(Hoger) beroep tegen een beslissing van de IND en (Hoger) beroep voor naturalisatie/nationaliteitszaken
Directie Juridische Zaken
Postbus 11
​9560 AA  TER APEL

M93 en ongewenstverklaringen
Titel en Identiteit
Postbus 10
​9560 AA  TER APEL

Klachten en ingebrekestellingen
Postbus 14
​9560 AA  TER APEL