Door een technische storing tonen sommige pagina's niet alle inhoud. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Post

​Op deze pagina vindt u alle postadressen van de IND.

Let op: Stuur uw post alleen naar onderstaande postbusadressen en niet rechtstreeks naar loketten, kantoren of aanmeldcentra. De behandeling van uw poststuk loopt hierdoor vertraging op.

​Algemene post

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 17
​9560 AA  TER APEL

Aangetekende post

Wilt u uw aanvraag of documenten voor uw aanvraag per aangetekende post versturen? U kunt het postbusadres gebruiken voor uw aanvraag. U vindt deze postbusadressen onder Post voor aanvragen

Financiële post

Voor alle financiële stukken (facturen, automatische incasso's, declaratie) voorzien van contactgegevens en een bestelnummer
IND Financiën
Postbus 85449
2508 CC  DEN HAAG

Leveranciers worden geacht om facturen elektronisch (XML) aan te bieden bij de Digipoort. Gebruik overheidsidentificatienummer (OIN) 00000004000000012000 voor de digitale adressering van de e-factuur. Voor vragen omtrent e-facturatie kan contact opgenomen worden met de crediteurenadministratie factuur@ind.nl.

Post voor aanvragen

Wilt u een aanvraagformulier of andere post voor aanvragen naar de IND sturen? Dan gebruikt u een van de volgende adressen. U kunt naar deze postbusadressen ook post aangetekend versturen.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

  • U stuurt alleen kopieën van uw documenten (papieren, bonnen, rekeningen), enkelzijdig en in A4-formaat.
  • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
  • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet? Dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
  • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.

Asielaanvragen

Directie Asiel & Bescherming
Postbus 18
​9560 AA  TER APEL

Asielaanvragen in Dublinprocedure

Team Dublin
Postbus 18
​9560 AA  TER APEL

Aanvraag erkenning als referent

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Aanvraag voor een verblijfsvergunning

Doet u een aanvraag voor arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige, stage lopen of werkervaring opdoen, seizoenarbeid, kennismigrant of studie?

Ja
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Nee
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 16
​9560 AA  TER APEL

Aanvraag verlenging

Doet u een aanvraag voor verlenging van uw verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige, stage lopen of werkervaring opdoen, seizoenarbeid, kennismigrant of studie? 

Ja
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Nee
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 9
9560 AA  TER APEL

Aanvraag vervanging document bij verlies, diefstal, beschadiging of verkeerde gegevens

Hebt u een verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, arbeid als zelfstandige, studie, uitwisseling, au pair, wetenschappelijk onderzoeker, kennismigrant en familie- of gezinsleden van personen met deze verblijfsvergunning?

Ja
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL

Nee
Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 9
9560 AA  TER APEL

Aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene (ook asiel onbepaalde tijd)

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 9
9560 AA  TER APEL

Aanvraag duurzaam verblijf EU/EER-onderdanen, Zwitsers en hun familieleden

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 5
​9560 AA  TER APEL 

Verzoek tot verkrijgen Nederlandse nationaliteit ingediend bij de Nederlandse gemeente 

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 3
​9560 AA  TER APEL

Post over afstand doen oorspronkelijke nationaliteit

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 3
​9560 AA  TER APEL

Naturalisatieverzoeken ingediend op Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) of bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 4
​9560 AA  TER APEL

Post over intrekking Nederlanderschap

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 4
​9560 AA  TER APEL 

Nationaliteitsvraagstukken

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
Postbus 4
​9560 AA  TER APEL 

Voor het verzenden van documenten ter opname in het Nationaliteitenregister als bedoeld in artikel 22, eerste lid van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap
T.a.v. het Nationaliteitenregister
Postbus 4
9560 AA TER APEL

Bezwaar visum kort verblijf 

Visadienst
Postbus 2
​9560 AA  TER APEL

(Hoger) beroep tegen een beslissing van de IND en (Hoger) beroep voor naturalisatie/nationaliteitszaken

Directie Juridische Zaken
Postbus 11
​9560 AA  TER APEL

Verzoek tot (tijdelijke) opheffing of inkorting inreisverbod / Verzoek tot opheffing ongewenstverklaring

Titel en Identiteit
Postbus 10
​9560 AA  TER APEL

Klachten en ingebrekestellingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
​9560 AA  TER APEL

Voor het opsturen van uw verblijfsdocument bij vertrek uit Nederland

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Bureau Documenten
Postbus 7025
8007HA Zwolle