Faxnummers van de IND

​Hebt u een aanvraag ingediend bij de IND en wilt u een fax sturen? Dan gebruikt u een van de volgende faxnummers.

​Afdeling 1F

088-04 32707

Asiel en Bescherming Team 2 en 3

088-04 32875

AC Den Bosch

088-04 37700

AC Schiphol

088-04 32960

AC Ter Apel

088-04 32950

AC Zevenaar

AA-procedure
088-04 32768
VA-procedure
088-04 32773

Team Dublin

088 - 04 31450

Hervestigingszaken

088 - 04 32837

Juridische Zaken Den Bosch

088 - 04 32959

Juridische Zaken Den Haag

088 - 04 32959

Juridische Zaken Zwolle

088 - 04 32959

Loket Kennis- en Arbeidsmigratie

088 - 04 32876

Nationaliteit en naturalisatie Den Haag

088 - 04 34165

Naturalisatie Den Haag

088 - 04 32709
088 - 04 32847

Regulier verblijf Den Bosch

Team 8, 9, 10: 088 - 0432707 (Familie en Gezin)

Andere teams: 088 - 04 33049

Regulier verblijf Den Haag

088 - 04 39038

Regulier verblijf en Nederlanderschap

Team 2, 3 and 4 Zwolle: 088 - 04 32955

Team 5 and 6 Den Haag: 088 - 04 32877 en 088 - 04 32878

Visadienst

088 - 04 32853