• Home
 • Portaal Gemeente: veelgestelde vragen

Portaal Gemeente: veelgestelde vragen

Inloggen eHerkenning

1. Er is bij een eHerkenning leverancier een account voor mij aangemaakt voor de dienst 'Immigratie- en Naturalisatiedienst: Toegang tot het portaal'. Waarom lukt het mij toch niet om in te loggen met eHerkenning?

Er kunnen 2 redenen zijn waarom u niet kunt inloggen:

 • Er is een storing bij de eHerkenning leveranicer. Neem eventueel contact op met de leverancier. Of kijk op de website van de leverancier of er een storingsmelding is.
 • Binnen bedrijven of instellingen die gebruik maken van meerdere eHerkenningsdiensten is er een collega die gaat over de autorisaties van alle werknemers met een account voor eHerkenning. Controleer bij deze collega of u inderdaad gebruik kunt maken van de dienst 'Immigratie- en Naturalisatiedienst: Toegang tot het portaal'.

Adviesblad naturalisatie

1. Kan ik het digitaal formulier Adviesblad naturalisatie - verzoek minderjarige (artikel 11, lid 4, RWN) gebruiken als de ouder (nog) niet de Nederlandse nationaliteit heeft?

Nee, dit is niet mogelijk in het digitale formulier na-naturalisatie. In die gevallen waarin een ouder erop staat om alvast een verzoek om na-naturalisatie in te dienen terwijl hij/zij zelf nog niet op ceremonie is geweest, dan moet dat verzoek schriftelijk worden ingediend.
Ons advies is om met indiening van het verzoek te wachten totdat de ouder Nederlander is en dan de aanvraag digitaal in te dienen. Dit wordt door de meeste gemeenten in de praktijk ook zo gedaan (afwachten tot Nederlanderschap is verleend en daarna digitaal indienen).

2. Moet ik als gemeente het papieren naturalisatiedossier Bewaren (archiveren) als ik het verzoek digitaal indien?

Het digitaal indienen van het verzoek om naturalisatie heeft geen invloed op de regels rondom archivering. Op grond van het Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen is de bewaartermijn bij de voorbereiding van naturalisatie van vreemdelingen in geval van totstandkoming 2 jaar en in geval van niet-totstandkoming 12 jaar. Het naturalisatiebesluit en de bevestiging van verkrijging en verklaring van afstand nationaliteit moeten door de gemeenten permanent bewaard worden (artikel 7 par. 3.9 HRWN).

3. Welke naturalisatieverzoeken kunnen digitaal worden ingediend?

 • Wel digitaal in te dienen verzoeken:
  • artikel 8 lid 1 c RWN (vijf jaren onafgebroken toelating en hoofdverblijf in Nederland)
  • artikel 8 lid 2 RWN (drie jaren onafgebroken gehuwd en samenwonend op één en hetzelfde adres met één en dezelfde Nederlander)
  • artikel 8 lid 3 RWN (tien jaren toelating en hoofdverblijf waarvan de laatste 2 jaren onafgebroken)
  • artikel 8 lid 4 RWN (drie jaren onafgebroken toelating en hoofdverblijf en driejaar onafgebroken ongehuwd samenwonend op één en hetzelfde adres met één en dezelfde Nederlander of staatloos)
  • artikel 11 lid 3 Medeverlening
  • artikel 11 lid 4 Na-naturalisatie minderjarige
 • Niet digitaal in te dienen verzoeken:
  • artikel 8 lid 2 RWN (als meerderjarige geadopteerd of oud-Nederlander)
  • artikel 8 lid 5 RWN (erkenning en wettiging als minderjarige door Nederlander en driejaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf)
  • artikel 10 RWN (bijzondere omstandigheden om af te wijken van de voorwaarden en het Nederlanderschap te verlenen)
  • artikel 11 lid 5 RWN (niet gedeeld in de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap van de ouder alleen vanwege meerderjarigheid en betrokkene heeft drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf aanvangende voor meerderjarigheid)

4. Bij het indienen van digitale naturalisatie verzoeken wordt er niet meer gevraagd naar een betalingsbewijs of naar een kopie van de verblijfsvergunning. Moeten deze stukken nu wel of niet bij de aanvraag worden meegestuurd bij indiening?

Er  hoeft geen kopie van de verblijfsvergunning meer worden meegestuurd bij het verzoek om naturalisatie. Wij kunnen zelf zien welk verblijfsdocument de klant heeft.  

Een kopie van het betalingsbewijs mag worden meegestuurd, maar is niet meer verplicht. Wij gaan er vanuit dat de ingevoerde leges in het digitaal adviesblad juist zijn. Als er een indicatie is, bijvoorbeeld verkeerde legesbedrag aangeklikt in het digitaal adviesblad, zullen wij hierover contact opnemen.    

Digitaal Terugmeldformulier

1. Kan ik altijd het digitale Terugmeldformulier gebruiken?

Nee, u kunt niet elk Terugmeldformulier digitaal versturen. In deze situaties stuurt u het formulier nog steeds per post:

 • De 'Bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap' is niet binnen 1 jaar na datum Koninklijk Besluit (KB) uitgereikt. In dat geval stuurt u het origineel samen met het schriftelijke terugmeldformulier naturalisatie (model 2.29/model 2.29a) per post naar Postbus 3, 9560 AA Ter Apel. Deze regel kunt u terugvinden in artikel 60, lid 11 en 12 BVVN.

 • Het Terugmeldformulier gaat over een optieverzoek. Omdat optieverzoeken nog niet digitaal kunnen worden verwerkt, kunt u nog niet het digitale Terugmeldformulier gebruiken. Stuur schriftelijk een Terugmeldformulier.

2. Kan ik het digitale Terugmeldformulier gebruiken voor meerdere gezinsleden?

Ja, voorwaarde is wel dat de datum Koninklijk Besluit (KB) voor alle gezinsleden hetzelfde is. Is de datum voor 1 of meerdere gezinsleden anders, dan gebruikt u een nieuwe Terugmeldformulier voor deze gezinsleden.

3. Kan ik het digitale Terugmeldformulier ook gebruiken als de geboortedag of ook de geboortemaand onbekend is?

Ja, dat kan. Is alleen de dag van geboorte onbekend, vul dan als geboortedag 16 in, dus: 16-maand-geboortejaar. Is ook de maand onbekend, vul dan als dag 01 en als maand 07 in, dus: 01-07-geboortejaar.

4. Ik heb per ongeluk de verkeerde (persoons)gegevens ingevuld op het digitale Terugmeldformulier. Kan ik een verzonden digitaal Terugmeldformulier intrekken?

Digitaal intrekken is niet mogelijk. De IND voert de nodige herstelwerkzaamheden uit zodat de juiste gegevens worden verwerkt. Alleen indien nodig, neemt de IND contact op.

5. Ik ben in afwachting van een eHerkenning account. Kan ik het Terugmeldformulier nog steeds schriftelijk indienen?

Ja, het blijft mogelijk het formulier schriftelijk in te dienen.

6. Waarom vraagt de IND om zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale Terugmeldformulier in plaats van het schriftelijke Terugmeldformulier?

De IND kan het digitale Terugmeldformulier sneller verwerken en daarmee de afstandsprocedure sneller opstarten. Ook is het hierdoor mogelijk om de inschrijving in het Nationaliteitenregister foutloos te laten verlopen.

7. Ik ben ingelogd in het Portaal Gemeente, maar het lukt niet om het digitale Terugmeldformulier in te dienen. Wat nu?

Op de pagina Portaal Gemeente vindt u onder het kopje technische problemen een e-mailadres waar u technische problemen kunt melden. Vermeld duidelijk op welk moment, tijdens welke handelingen het misging en voeg printscreens toe van het moment waarop het misging. Of van de eventuele foutmelding.

8. Kan ik na het indienen van het Terugmeldformulier een overzicht downloaden?

Ja, u kunt een overzicht downloaden op de afrondingspagina aan het einde van het formulier.

9. Ik heb een verkeerd vinkje gezet in mijn digitale verzoek om naturalisatie. De aanvraag had ingediend moeten worden op grond artikel 8, lid 2. Hoe kan ik dit oplossen?

Is het digitale verzoek om naturalisatie al verstuurd naar de IND? Dan kan de gemeente dit niet meer aanpassen. Medewerkers van de DRV of key-users van de afdeling naturalisatie kunnen dit wel. U kunt hiervoor bellen met de ketenservicelijn van de IND. Of een mail sturen naar mailto:ketenservice@ind.nl

Inhoudelijke vragen

1. Ik heb een inhoudelijke vraag over het indienen van het Terugmeldformulier of Adviesblad Naturalisatie. Bij wie kan ik terecht?

Voor inhoudelijke vragen over het Terugmeldformulier of het Adviesblad Naturalisatie kunt u contact opnemen met de Ketenservice.