• Home
 • Portaal Gemeente: veelgestelde vragen

Portaal Gemeente: veelgestelde vragen

1. Kan ik het digitaal formulier Adviesblad naturalisatie - verzoek minderjarige (artikel 11, lid 4, RWN) niet invullen als de ouder (nog) niet de Nederlandse nationaliteit heeft?

Het klopt dat dit niet mogelijk is in het digitale formulier na-naturalisatie. In die gevallen waarin een ouder erop staat om alvast een verzoek om na-naturalisatie in te dienen terwijl hij/zij zelf nog niet op ceremonie is geweest, dan moet dat verzoek schriftelijk worden ingediend.
Ons advies is om met indiening van het verzoek te wachten totdat de ouder Nederlander is en dan de aanvraag digitaal in te dienen. Dit wordt door de meeste gemeenten in de praktijk ook zo gedaan (afwachten tot Nederlanderschap is verleend en daarna digitaal indienen).

2. Moet ik als gemeente het papieren naturalisatiedossier Bewaren (archiveren) als ik het verzoek digitaal indien?

Het digitaal indienen van het verzoek om naturalisatie heeft geen invloed op de regels rondom archivering.
Op grond van het Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden gemeentelijke en intergemeentelijke organen is de bewaartermijn bij de voorbereiding van naturalisatie van vreemdelingen in geval van totstandkoming 2 jaar en in geval van niet-totstandkoming 12 jaar. Het naturalisatiebesluit en de bevestiging van verkrijging en verklaring van afstand nationaliteit moeten door de gemeenten permanent bewaard worden (artikel 7 par. 3.9 HRWN).

3. Welke naturalisatieverzoeken kunnen digitaal worden ingediend?

 • Wel digitaal in te dienen verzoeken:
  •artikel 8 lid 1 c RWN (vijf jaren onafgebroken toelating en hoofdverblijf in Nederland)
  •artikel 8 lid 2 RWN (drie jaren onafgebroken gehuwd en samenwonend op één en hetzelfde adres met één en dezelfde Nederlander)
  •artikel 8 lid 3 RWN (tien jaren toelating en hoofdverblijf waarvan de laatste 2 jaren onafgebroken)
  •artikel 8 lid 4 RWN (drie jaren onafgebroken toelating en hoofdverblijf en driejaar onafgebroken ongehuwd samenwonend op één en hetzelfde adres met één en dezelfde Nederlander of staatloos)
  •artikel 11 lid 3 Medeverlening
  •artikel 11 lid 4 Na-naturalisatie minderjarige
 • Niet digitaal in te dienen verzoeken:
  •artikel 8 lid 2 RWN (als meerderjarige geadopteerd of oud-Nederlander)
  •artikel 8 lid 5 RWN (erkenning en wettiging als minderjarige door Nederlander en driejaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf)
  •artikel 10 RWN (bijzondere omstandigheden om af te wijken van de voorwaarden en het Nederlanderschap te verlenen)
  •artikel 11 lid 5 RWN (niet gedeeld in de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap van de ouder alleen vanwege meerderjarigheid en betrokkene heeft drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf aanvangende voor meerderjarigheid)