Verblijfsvergunning voor uw partner: inkomenstest

​U wilt een verblijfsvergunning aanvragen voor uw partner. Om dit te kunnen doen moeten u en uw partner voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat u inkomen hebt. Via de test op deze pagina kunt u controleren of uw inkomen voldoet aan de inkomenseisen.

U moet informatie over uw inkomen hebben voordat u de test start

U hebt bijvoorbeeld de volgende informatie nodig:

  • Uw loonstroken en arbeidscontract.
  • Toekenningsbesluiten van uw uitkering en de betaalspecificatie.
  • Uw winst uit een eigen bedrijf van het lopende boekjaar en de laatste 2 afgesloten boekjaren.

Hebt u de juiste informatie verzameld? Dan kunt u starten met de test.

Na de test krijgt u meteen de uitslag

Deze uitslag gaat uit van uw antwoorden. Het geeft daarom alleen een inschatting of uw inkomen voldoet aan de eisen. De IND beoordeelt uw inkomen pas nadat u de verblijfsvergunning hebt aangevraagd. 

Meerdere inkomens

U kunt de test voor 1 inkomen invullen. Hebt u meerdere inkomens? Of contracten bij meerdere werkgevers? Vul de test dan meerdere keren in.

De inkomensbedragen uit de test wijzigen elke 6 maanden

Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli. Herhaal de inkomenstest daarom kort voor u de aanvraag doet.

Start inkomenchecker