Grensarbeider

U woont in België of Duitsland en werkt in Nederland. U kan dan als grensarbeider worden gezien. U kunt een verblijfssticker krijgen in uw paspoort.

Voorwaarden

U bent grensarbeider als:

     u in België of Duitsland woont met een geldige verblijfsvergunning voor dat land;

     u in Nederland werkt; en

     u tenminste eenmaal per week terugkeert naar uw woonplaats in België of Duitsland.

Verblijfsaantekening grensarbeider

Met uw geldige Belgische of Duitse verblijfsvergunning mag u in Nederland verblijven in uw vrije termijn. U hoeft geen verblijfsvergunning voor Nederland aan te vragen.

U kunt een verblijfssticker als grensarbeider (verblijfsaantekening) in uw paspoort krijgen. Dit is niet verplicht, maar een instantie (bank, verzekering) of werkgever kan hierom vragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de verblijfsaantekening ophalen bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Werken

U mag alleen in Nederland werken als uw werkgever een tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u heeft. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV. Voor meer informatie gaat u naar www.werk.nl.

Burgerservicenummer

U mag alleen in Nederland werken als u een Burgerservicenummer (BSN) hebt. U krijgt een BSN als u zich bij de gemeente inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

 

Delen