Grensarbeider

U woont in een lidstaat van de EU (bijvoorbeeld België of Duitsland) en werkt in Nederland. U kunt dan als grensarbeider worden gezien. U kunt een verblijfssticker krijgen in uw paspoort.

Voorwaarden

U bent grensarbeider als alle volgende voorwaarden gelden:

  • u woont in een andere lidstaat van de EU (bijvoorbeeld België of Duitsland) met een geldige verblijfsvergunning voor dat land.
  • u werkt in Nederland.
  • u keert tenminste eenmaal per week terug naar uw woonplaats in die andere lidstaat van de EU.

Verblijfsaantekening grensarbeider

Met uw geldige verblijfsvergunning van de andere lidstaat mag u in Nederland verblijven in uw vrije termijn. U hoeft geen Nederlandse verblijfsvergunning aan te vragen.

U kunt een verblijfssticker als grensarbeider (verblijfsaantekening) in uw paspoort krijgen. Dit is niet verplicht, maar een instantie (bank, verzekering) of werkgever kan hierom vragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de verblijfsaantekening ophalen bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Werken

U mag alleen in Nederland werken als uw werkgever een TWV voor u heeft. De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV. Voor meer informatie gaat u naar www.werk.nl.

Burgerservicenummer

U mag alleen in Nederland werken als u een Burgerservicenummer (BSN) hebt. U krijgt een BSN als u zich bij de gemeente inschrijft in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

 

Delen

   

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.