Goederenlevering door buitenlands bedrijf

U wilt in Nederland in loondienst werken voor het monteren en repareren van door buitenlandse bedrijven geleverde apparatuur. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden en hoe werkt de aanvraagprocedure?

​U of uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV). U hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie: de IND. De IND vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De GVVA bestaat uit een verblijfsdocument en een aanvullend document. In het aanvullend document staat bij welke werkgever gewerkt mag worden en onder welke voorwaarden.

Uw werkgever kan zich vrijwillig te laten erkennen. Dit is niet verplicht. Erkenning als referent heeft verschillende voordelen.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u en uw werkgever de volgende voorwaarden:

 • U gaat zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen verdienen. U hebt voldoende inkomen als uw bruto maandinkomen minimaal gelijk is aan het minimumloon van een 23-jarige. De norm is gelijk aan de norm voor echtparen/ongehuwd samenwonenden.
 • De organisatie van uw werkgever staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (als dit vereist is op grond van de Handelsregisterwet 2007).

Kenmerken Wet arbeid vreemdelingen

Het betreft het monteren en repareren van werktuigen, machines of apparatuur dan wel software.

 • De goederen worden door de werkgever geleverd.
 • De totale waarde van arbeid (naar Nederlands CAO-loon) is niet groter dan de waarde van de geleverde goederen.
 • De goederen zijn gefabriceerd in het land waar het personeel vandaan komt.
 • De werknemer is meer dan 1 jaar in dienst bij de leverancier van de goederen.
 • De werknemer moet specifieke kennis hebben die benodigd is om de levering van de goederen, die al gereed is, af te ronden.
 • Het loon moet marktconform zijn en ten minste het minimumloon van een 23-jarige bedragen.
 • De duur bedraagt maximaal 1 jaar.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

Machtiging tot voorlopig verblijf
Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het paspoort plakt. Sommige personen hebben geen mvv nodig. 

U vraagt de mvv en de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) in één keer aan. Dit kan op 2 manieren:

 • Uw werkgever doet de aanvraag in Nederland bij de IND.
  Uw werkgever vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. 
   
 • U doet de aanvraag bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf.
  U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw land van herkomst of land van bestendig verblijf. De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag hebt ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier, de indiening en de betaling van de aanvraag.
De IND raadt aan dat uw werkgever de aanvraag doet. Dit bespaart u de reiskosten voor de reis naar de Nederlandse vertegenwoordiging.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en GVVA. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en GVVA. De IND informeert uw werkgever over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend of die uw werkgever op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat u de mvv krijgt.

Heeft uw werkgever de aanvraag in Nederland gedaan? Dan moet u biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.
U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

U hebt geen mvv-plichtige nationaliteit. U reist naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig hebt om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan te vragen.

U vraagt de gecombineerde verblijfsvergunning voor verblijf en arbeid aan. Dit kan op 2 manieren:

 • Uw werkgever doet de aanvraag bij de IND. Dit kan ook als u nog in het buitenland bent.
  Uw werkgever gebruikt het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. 
   
 • U doet de aanvraag in Nederland.
  U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt de formulieren onderaan deze pagina. Stuur het formulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND stuurt een brief waarin staat hoe u de leges betaald moeten worden. 

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en vraagt advies aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen GVVA. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een GVVA. 

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent)7042

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 64.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (referent)7044

​Uw niet erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 64.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent)7042

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig heeft.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. 

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (referent)7044

Uw niet erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (regulier) (vreemdeling)7046

U gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:
 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 897.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 51.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) klaar te hebben. U krijgt een brief als u de GVVA kunt ophalen bij het IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw GVVA juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid GVVA

De geldigheidsduur van de GVVA is maximaal 1 jaar.

 

Werken / Werken tijdens uw verlengingsaanvraag

​De GVVA bestaat uit een verblijfsvergunning en een aanvullend document. Op de verblijfsvergunning staat 'Arbeid toegestaan conform aanvullend document'. In het aanvullend document staat bij welke werkgever en onder welke voorwaarden u mag werken. Met het verblijfsdocument en het aanvullend document mag u in Nederland wonen en werken voor uw werkgever. Uw werkgever ontvangt een kopie van het aanvullend document.

Werken tijdens uw verlengingsaanvraag

Dient u of uw werkgever op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag GVVA in dan kunt u -onder voorwaarden- blijven werken in afwachting van de beslissing op de aanvraag.

Voorwaarden
U mag in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag blijven werken als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • De aanvraag is tijdig ingediend. Tijdig wil zeggen dat de IND de aanvraag heeft ontvangen vóór afloop van de geldigheidsduur van de eerder verleende GVVA.
 • U blijft dezelfde werkzaamheden doen bij dezelfde werkgever.
 • Er is een verblijfsaantekening met arbeidsmarktaantekening in het paspoort geplaatst. Hiermee kunt u aantonen dat u mag blijven werken bij uw werkgever.

Wanneer de verlengingsaanvraag wordt ingewilligd, wordt de GVVA (met het aanvullend document) in principe aansluitend op de eerdere GVVA verleend.

Tijdig verlenging aanvragen
De IND raadt aan om ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA, een verlengingsaanvraag in te dienen. In de meeste gevallen zal de IND dan al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de verleende GVVA is verlopen. In dat geval hoeft u dan ook geen VA-sticker aan te vragen.

De IND heeft voor de afhandeling van een GVVA aanvraag in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten 'wettelijke termijn'. De wettelijke termijn van 5 weken, waarin UWV een advies opstelt, maakt daar deel van uit. De IND probeert binnen 7 weken op een volledig ingediende aanvraag GVVA te beslissen.

Afspraak maken
Om een VA-sticker aan te vragen bij het IND-loket moet de werknemer telefonisch een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt. Maak ruim voor afloop van de geldigheidsduur van de GVVA een afspraak.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.

Vervolgaanvragen (incl. terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning
Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Onbepaalde tijd
Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden
Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​