• Home
 • Werken
 • Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)

Overplaatsing binnen een onderneming (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU)

U werkt bij een buiten de Europese Unie (EU) gevestigde onderneming en wordt overgeplaatst naar een vestiging in Nederland.

Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?
In het kader van intra EU-mobiliteit kunt u onder bepaalde voorwaarden ook worden overgeplaatst naar een  vestiging van deze onderneming in een andere lidstaat van de EU die de richtlijn heeft ingevoerd (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee).

Uw werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan. Dit is een vergunning die recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV). U hoeft maar één vergunning aan te vragen, bij één instantie (de IND). De IND kan advies vragen aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte.

Uw werkgever kan zich vrijwillig laten erkennen. Dit is niet verplicht. Erkenning als referent heeft verschillende voordelen.

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er is een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Naast deze voorwaarden gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland.
 • U hebt hoofdverblijf buiten de EU op het moment van de aanvraag.
 • U gaat werken als leidinggevende of specialist (zogenoemd sleutelpersoneel) of als trainee. 
 • U wordt overgeplaatst van een onderneming buiten de EU naar een vestiging in Nederland.
 • U bent voor het moment van overplaatsing al ten minste 3 maanden in dienst bij de onderneming buiten de EU.
 • U hebt een geldige arbeidsovereenkomst met een buiten de EU gevestigde onderneming of een opdrachtbrief van de werkgever. Hierin staan de volgende gegevens:
  • bijzonderheden over de duur van de overplaatsing en de plaats van de vestiging in Nederland;
  • gegevens die aantonen dat u een functie gaat bekleden als leidinggevende, specialist of trainee-werknemer;
  • de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden tijdens de overplaatsing;
  • gegevens die aantonen dat u na het einde van de overplaatsing kan worden overgeplaatst naar een vestiging die tot dezelfde onderneming behoort en in een derde land is gevestigd;
 • U hebt de kwalificaties en ervaring die vereist zijn als leidinggevende of specialist in de vestiging waarnaar u wordt overgeplaatst. Als trainee-werknemer moet u in het bezit zijn van een masterdiploma. Als u een gereglementeerd beroep (zoals architect of arts) hebt, moet u beschikken over een erkenning van de buitenlandse beroepskwalificaties.
 • De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen of arbeidsomstandigheden liggen ten minste op het niveau dat wettelijk vereist en in deze bedrijfstak gebruikelijk is. Het loon moet dus marktconform zijn. Dit is het looncriterium voor arbeid als kennismigrant.
 • De vestiging in Nederland is niet opgericht om toelating van overgeplaatste werknemers tot de EU eenvoudiger te maken.
 • Nederland is de lidstaat van het langste verblijf tijdens de overplaatsing.
 • De werkgever of vestiging in Nederland verricht economische activiteiten.
 • U hebt in de periode van 6 maanden direct voorafgaande aan de aanvraag niet in Nederland verbleven voor een eerdere overplaatsing binnen de onderneming.
 • De werkgever of vestiging in Nederland heeft in de 5 jaar direct voorafgaande aan de aanvraag geen sanctie opgelegd gekregen wegens overtreding van artikel 2 van de Wet arbeid vreemdelingen of wegens het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of volksverzekeringen.
 • Als u trainee-werknemer bent, volgt u een traineeprogramma en wordt u niet als normale werknemer ingezet.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met uw aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Machtiging tot voorlopig verblijf
Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig. 

Uw werkgever vraagt de mvv en de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) in één keer aan. Uw werkgever gebruikt hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en kan advies vragen aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing

  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen mvv en geen GVVA. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken
 • Positieve beslissing

  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een mvv en een GVVA. De IND informeert uw werkgever over deze beslissing. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging die uw werkgever op het aanvraagformulier heeft ingevuld.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

U moet biometrische gegevens afstaan bij het ophalen van de mvv.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.
U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen mvv-plichtige nationaliteit. U reist naar Nederland in uw vrije termijn. Dit betekent dat u geen visum nodig hebt om Nederland in te reizen. Vervolgens hebt u 3 maanden de tijd om in Nederland de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan te vragen.

Uw werkgever vraagt voor u de GVVA aan. Uw werkgever vindt de formulieren en de kosten onderaan deze pagina. Uw werkgever stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen en kan advies vragen aan UWV over het arbeidsmarktgedeelte. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing

  Als u of uw werkgever niet voldoen aan de voorwaarden, krijgt u geen GVVA. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing

  Als u en uw werkgever aan alle voorwaarden voldoen, krijgt u een GVVA.

 Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel overplaatsing binnen een onderneming (voor erkend referent)7060

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 64.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

​Uw werkgever die erkend referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 237.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 51.
 • Komt u uit San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 64.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel overplaatsing binnen een onderneming (voor referent)7061

Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 64.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)7063

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 64.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)7064

Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 64.
 • Hebt u de nationaliteit van San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Download  

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (voor erkend referent) 7060

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor gezinsleden van uw werknemer via erkend referent7014

Uw werkgever die erkende referent is gebruikt dit formulier om voor uw gezinsleden een aanvraag in te dienen. Uw werkgever kan deze aanvraag ook online doen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 237.

 • Voor minderjarige gezinsleden kost de aanvraag € 51.
 • Bent u het gezinslid van NAVO-personeel of een TRON-medewerker? U betaalt geen kosten voor de aanvraag.
 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Of is uw partner Turks en heeft hij het recht om te werken in Nederland? Uw aanvraag kost € 51.

Online aanvraag  Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (voor referent)7061

Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 51.

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)7063

Uw erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51. ​

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Overplaatsing binnen een onderneming/Mobile ICT’ (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (referent)7064

Uw niet-erkende werkgever gebruikt dit formulier om uw aanvraag in te dienen.

Checklist documenten

Uw werkgever heeft een lijst met documenten die u nodig hebt.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 926.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit? U aanvraag kost € 51.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na uw aankomst in Nederland de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) klaar te hebben. U krijgt een brief als u de GVVA kunt ophalen bij het IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. 

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw GVVA juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheidsduur vergunning

​De geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is maximaal 3 jaar voor leidinggevenden en specialisten.
Voor trainee-werknemers is de geldigheidsduur van de GVVA maximaal 1 jaar. 

De maximale geldigheidsduur is inclusief overplaatsingen tussen EU-lidstaten.

Werken

​Op de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) staat de arbeidsmarktaantekening ‘Arbeid wegens overplaatsing binnen een onderneming toegestaan, andere arbeid toegestaan met TWV’. Dit betekent dat u mag werken bij een vestiging van deze onderneming in Nederland. Als u andere arbeid in Nederland wilt verrichten moet uw werkgever in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV).

Wettelijke verplichtingen

​Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen die voor u en uw werkgever gelden.
Intra EU-mobiliteit

​Met deze vergunning kunt u intra EU-mobiliteit aanvragen. Hiermee kunt u worden overgeplaatst naar een vestiging van het internationaal concern binnen een andere deelnemende EU-lidstaat. Dit kan voor korte en lange termijn.

Kortetermijnmobiliteit

Kortetermijnmobiliteit is mogelijk voor verblijf van maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen. Bij kortetermijnmobiliteit in Nederland moet de werkgever UWV notificeren van het korte verblijf. Na deze notificatie mag u direct werken.

Langetermijnmobiliteit

Langetermijnmobiliteit is mogelijk voor een verblijf van meer dan 90 dagen in een periode van 180 dagen. Hiervoor moet in Nederland een verblijfsvergunning worden aangevraagd. Een mvv is niet nodig. Na het indienen van de aanvraag mag u direct werken. Bij de aanvraag wordt een aantal voorwaarden niet opnieuw getoetst:

 • vereiste duur dienstverband (ten minste 3 maanden);
 • vereiste kwalificaties en ervaring;
 • vereiste van de trainee-overeenkomst (als u trainee-werknemer bent).

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

​Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan. 

Wijzigen verblijfsvergunning
Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.