Buitenlandse werknemers aannemen bij mkb-bedrijf

​U bent werkgever in het midden-en kleinbedrijf (mkb) en wilt buitenlands personeel aannemen. Uw werknemer is al in Nederland of nog in het buitenland. Lees hier wat de mogelijkheden zijn.​

Voor werknemers met de nationaliteit van een lidstaat van de EU/EER of van Zwitserland gelden andere regels. Voor hen geldt het vrij verkeer van personen. Zij mogen vrij werken in Nederland.

Duur van het verblijf

Wilt u als kleine ondernemer een werknemer aannemen die niet de nationaliteit heeft van een lidstaat van de EU/EER of van Zwitserland? Dan geldt dat de duur van het verblijf bepaalt of de werknemer een verblijfsvergunning nodig heeft.

Verblijf korter dan 90 dagen

Komt de werknemer korter dan 90 dagen werken, dan heeft de werknemer meestal een visum voor kort verblijf nodig. Daarnaast moet u meestal een TWV voor de werknemer aanvragen.

Verblijf langer dan 90 dagen

Wilt u als kleine ondernemer buitenlands personeel aannemen die meer dan 90 dagen in Nederland komt werken? Dan heeft uw werknemer een verblijfsvergunning nodig.  

Aanvraag verblijfsvergunning

Er zijn verschillende verblijfsvergunningen om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning uw werknemer nodig heeft, hangt vaak af van de functie die uw werknemer krijgt.

U kunt de verblijfsaanvraag voor uw buitenlandse personeel online indienen.

Referent voor buitenlands personeel

Wanneer u buitenlands personeel aanneemt bent u referent voor deze werknemer. U kunt voor meerdere werknemers tegelijk referent zijn.

Een werkgever kan erkenning als referent aanvragen bij de IND. Om aanvragen te doen voor kennismigranten en onderzoekers in de zin van richtlijn (EU) 2016/801 is erkenning als referent verplicht.

Kosten

Voor aan aanvraag moeten kosten betaald worden.

Wettelijke verplichtingen als werkgever in het mkb

Een referent heeft een aantal wettelijke verplichtingen.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Naast de wettelijke verplichtingen van de IND gelden aanvullende wettelijke regels van Inspectie SZW. U bent er verantwoordelijk voor dat ook de regels van de Wet arbeid vreemdelingen worden nageleefd. Niet alleen door uzelf, maar ook door de ingeleende werknemers en het hierbij betrokken uitzendbureau. U riskeert anders een hoge boete.

Gezinsleden van de werknemer

De gezinsleden van uw werknemer kunnen meestal meekomen naar Nederland.

Hebt u zich erkend als referent voor arbeidsgerelateerde doelen? U kunt de aanvragen voor de gezinsleden van uw werknemer indienen.  Bent u geen erkend referent? Uw werknemer vraagt zelf de verblijfsvergunning aan voor zijn gezinsleden.

​Meer informatie

Overheidsinformatie voor ondernemers die buitenlands personeel willen aannemen.
 Ondernemersplein.nl