(ex-) Geprivilegieerde en familieleden

U bent een (ex-)geprivilegieerde. U wilt permanent in Nederland blijven wonen. U kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de status van EU-langdurig ingezetene aanvragen.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt 10 jaar of langer in Nederland gewoond met een geprivilegieerde status. Eén van deze situaties is van toepassing:
  • U was in dienst van een buitenlandse diplomatieke of consulaire post. U was een lid van het administratief, technisch of bedienend personeel.
  • U was in dienst van een internationale organisatie.
  • U was lid van het hoogste kader.
 • U hebt zelfstandig, voldoende en duurzaam inkomen. Werkt u? Dan moet u minimaal aan de norm voor alleenstaanden voldoen. Hebt u geen werk? En hebt u een partner? Dan kan misschien uw partner financieel garant staan voor u. Uw partner moet dan minimaal aan de norm voor echtparen/ongehuwd samenwonenden voldoen.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente).
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms  hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.

Familieleden van (ex-)geprivilegieerden

U bent familielid bent van een (ex-)geprivilegieerde. U kunt een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd met de status van EU-langdurig ingezetene aanvragen. Dit kan ook als uw familielid niet meer de geprivilegieerde status heeft.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent meerderjarig  op het moment van de aanvraag van de verblijfsvergunning. Bent u minderjarig? Dan moet u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aanvragen.
 • U hebt minimaal 10 jaar in Nederland gewoond op basis van uw geprivilegieerde status in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente).
 • U hebt het inburgeringsexamen gehaald. Hiermee laat u zien dat u voldoende Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. Soms  hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat de aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. U hebt hiervoor geen afspraak nodig.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: Een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 1. De IND kijkt eerst of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning als EU-langdurig ingezetene (type V).
 2. Als dit niet zo is, dan kijkt de IND vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II). U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.
 3. Als dit niet zo is, dan kijkt de IND vervolgens of u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw huidige verblijfsvergunning bepaalde tijd. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen.
Na de behandeling krijgt u een beslissing op uw aanvraag.
 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden voor alle 3 de bovenstaande opties, dan krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning (EU-langdurig ingezetene, onbepaalde tijd of verlenging onbepaalde tijd). U krijgt een brief van de IND als u uw verblijfsvergunning kunt ophalen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum. Het verblijfsdocument zelf wordt steeds voor 5 jaar afgegeven en kan elke 5 jaar vernieuwd worden.

Rechten en plichten

Werken
Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander
Met een verblijfsvergunning voor 'EU-langdurig ingezetene' of 'onbepaalde tijd' hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren (bijvoorbeeld politie, leger). Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Wettelijke verplichtingen
Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Vernieuwen verblijfsvergunning onbepaalde tijd
Een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, dan kunt u vernieuwing aanvragen. Dit geldt voor de volgende soorten verblijfsdocumenten:

 • Regulier onbepaalde tijd (type II)
 • EU langdurig ingezetene (type V)
 • Asiel onbepaalde tijd (type IV)
 • Duurzaam verblijf burgers van de Unie (type EU/EER)
Het is niet verplicht om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te vernieuwen. Ook als u dit niet doet behoudt u uw verblijfsstatus zolang u aan alle voorwaarden blijft voldoen. Om praktische redenen kan het wel aan te raden zijn om de vergunning te vernieuwen. Het kan zijn dat een instantie of werkgever hier naar vraagt. Ook is uw verblijfsvergunning een officieel identiteitsbewijs. Dit betekent dat u niet altijd uw paspoort bij zich hoeft te dragen als u een geldig verblijfsdocument heeft.

U kunt, 3 maanden voor uw verblijfsdocument verloopt, een aanvraag indienen om deze te vernieuwen. Dit kan op 2 manieren:
 • U dient uw aanvraag online in. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. U betaalt dan meteen de kosten (leges) van de aanvraag. U betaalt met iDeal. De IND behandelt uw aanvraag pas nadat u hebt betaald.
 • U dient de aanvraag in per post. De IND stuurt u, 3 maanden voor uw verblijfsvergunning verloopt, een vernieuwingsbrief. Bij deze brief zit een formulier waarmee u de aanvraag kunt indienen. Als u deze niet heeft ontvangen, dan download en gebruikt u het aanvraagformulier.
  U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Als de IND uw aanvraag heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. U betaalt de kosten als u het nieuwe verblijfsdocument ophaalt bij het IND-loket.
Het vernieuwen van een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd kost €50 (voor minderjarigen: €28).

De IND probeert om binnen 8 weken een beslissing te nemen op uw aanvraag.

Bij een positieve beslissing krijgt u een brief wanneer u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.


Nederlander worden
Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd 6009

Gebruik dit formulier voor een aanvraag onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten: 

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

 • Voor minderjarigen kost de aanvraag € 51.

De verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene kost € 159.

 • Voor minderjarigen kost de verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene € 51.

Hebt u de Turkse nationaliteit? Uw aanvraag kost € 51.

 • Hebt u de Turkse nationaliteit en bent u minderjarig? Uw aanvraag kost € 29.

Download  

Delen

   

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De TWV wordt aangevraagd door de werkgever bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). U kunt dit niet zelf doen. UWV toetst bijvoorbeeld of er in Nederland, de EU/EER (uitgezonderd Kroatië) of Zwitserland niemand anders voor de functie beschikbaar is. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.