Familieleden met een andere nationaliteit

U bent familielid van een EU/EER-onderdaan of Zwitser en u wilt in Nederland samenwonen met uw familielid. Om in Nederland bij uw familielid te wonen, hebt u een verblijfsvergunning nodig. U vraagt een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht aan.

Voorwaarden

Bij uw aanvraag kiest u een verblijfscategorie. Per categorie gelden verschillende voorwaarden:

U bent echtgenoot/geregistreerd partner of ongehuwd partner

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent de echtgenoot/geregistreerd partner of ongehuwd partner van een EU/EER-onderdaan of Zwitser.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.

Uw echtgenoot, geregistreerd- of ongehuwd partner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij heeft de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Hij heeft rechtmatig verblijf in Nederland (een verklaring van inschrijving of een geldig verblijfsdocument).
 • Hij verricht reële en daadwerkelijke arbeid of heeft voldoende middelen van bestaan om u te kunnen onderhouden.

U bent kind of kleinkind jonger dan 21 jaar

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent het kind of kleinkind van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, of het kind of kleinkind van de echtgenoot/geregistreerd partner van een EU/EER-onderdaan of Zwitser.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.

De EU/EER-onderdaan of Zwitser bij wie u gaat verblijven, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij heeft de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Hij heeft rechtmatig verblijf in Nederland (een verklaring van inschrijving of een geldig verblijfsdocument).
 • Hij verricht reële en daadwerkelijke arbeid of heeft voldoende middelen van bestaan om u te kunnen onderhouden.

Bent u de ongehuwd partner van een EU/EER-onderdaan of Zwitser? En wil uw kind of kleinkind bij uw wonen? Dit kan alleen als uw kind of kleinkind jonger is dan 18 jaar. Er gelden daarnaast extra voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de IND.

U bent grootouder, ouder, kind of kleinkind ouder dan 21 jaar

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een grootouder, ouder, kind of kleinkind ouder dan 21 jaar van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, óf u bent een grootouder, ouder, kind vanaf 21 jaar oud of kleinkind van de echtgenoot/geregistreerd partner van een EU/EER-onderdaan of Zwitser.
 • U bent financieel afhankelijk van uw familielid. U kreeg in het land van herkomst of eerder verblijf regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld van uw familielid. Uw familielid gaf u dit geld al minimaal 12 maanden. Alleen met dit geld kon u uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.
 • U hebt een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).

De EU/EER-onderdaan of Zwitser bij wie u gaat verblijven, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij heeft de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Hij heeft rechtmatig verblijf in Nederland (een verklaring van inschrijving of een geldig verblijfsdocument).
 • Hij verricht reële en daadwerkelijke arbeid of heeft voldoende middelen van bestaan om u te kunnen onderhouden.

U bent een ander familielid dan hierboven genoemd

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een familielid van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, anders dan een grootouder, ouder, kind of kleinkind. Bijvoorbeeld een oom of tante, of een neef of nicht.
 • U komt naar Nederland om 1 van de volgende redenen:
  • u woonde in het land van herkomst of eerder verblijf bij uw familielid.
  • u bent financieel afhankelijk van uw familielid. U kreeg in het land van herkomst of eerder verblijfregelmatig (bijvoorbeeld elke maand) geld  van uw familielid. Uw familielid gaf u dit geld al minimaal 12 maanden. Alleen met dit geld kon u uw basisbehoeften (bijvoorbeeld huur, eten en drinken) betalen.
  • u hebt door ernstige gezondheidsredenen persoonlijke verzorging nodig van uw familielid. Hij is de enige persoon die deze verzorging kan geven.
 • U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.

De EU/EER-onderdaan of Zwitser bij wie u gaat verblijven, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij heeft de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Hij heeft rechtmatig verblijf in Nederland (een verklaring van inschrijving of een geldig verblijfsdocument).
 • Hij verricht reële en daadwerkelijke arbeid of heeft voldoende middelen van bestaan om u te kunnen onderhouden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Inreis in Nederland: Faciliterend visum of vrije termijn

Faciliterend visum
Als u een visumplichtige nationaliteit hebt, moet u eerst een visum aanvragen om Nederland in te kunnen reizen. Dit heet een faciliterend visum. Dit is gratis en wordt afgegeven als een Schengenvisum (type C).

U vraagt het visum aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u woont. Bij deze aanvraag geeft u aan dat u in Nederland wilt gaan wonen bij een familielid die een EU/EER- of Zwitserse nationaliteit heeft. U toont daarbij aan dat u een familielid bent van een EU/EER-onderdaan of Zwitser. Dit kan bijvoorbeeld met een huwelijksakte of geboorteakte.

Voor meer informatie over het faciliterend visum en de aanvraag hiervan neemt u contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Vrije termijn
Als u niet een visumplichtige nationaliteit hebt, kunt u Nederland inreizen in uw vrije termijn. U heeft de volgende bewijsstukken nodig om Nederland in te kunnen reizen:

 • Een geldig paspoort of ander reisdocument. Een kind mag  bijgeschreven staan in het paspoort van één van de ouders; én
 • Documenten die aantonen dat u een familielid bent van een EU/EER-onderdaan of Zwitser. Dit kan bijvoorbeeld met een huwelijksakte of geboorteakte.

2. Indienen aanvraag toetsing EU-Gemeenschapsrecht

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan de pagina. U dient de aanvraag in bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

U betaalt bij het IND-loket meteen de kosten (leges) van de aanvraag. De IND behandelt uw aanvraag pas nadat u hebt betaald. Ook wordt bij het loket een foto genomen voor op het verblijfsdocument.

3. Ontvangst en controle aanvraag

Als u de aanvraag hebt ingediend krijgt u een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging staat op welke datum de IND uw aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: Een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

4. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsdocument. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een verblijfsdocument. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als u het verblijfsvergunning kunt ophalen. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u langer dan 4 maanden in Nederland gaat blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)  in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Werken

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Beroep op de algemene middelen

Als u een (aanvullend) beroep doet op algemene middelen, zoals een bijstandsuitkering, kan uw rechtmatig verblijf worden beëindigd. Dit geldt niet als u al duurzaam verblijfsrecht  hebt gekregen.

Meer informatie over wonen en werken in Nederland (in diverse EU-talen) vindt u op de website van Inspectie SZW.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)6006

Gebruik dit formulier voor het indienen van de aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u bij de aanvraag moet inleveren.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer (als dit bij u bekend is) of uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee.
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 51.

Voor minderjarigen kost deze aanvraga € 29.

Download