EU/EER-onderdanen of Zwitsers

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.

In Nederland wonen en werken

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. U hebt geen verblijfsvergunning of werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te wonen en werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND.

Met uw geldige paspoort toont u aan dat u hier rechtmatig verblijft en mag werken. Vraagt een organisatie of bedrijf toch om een bewijs van rechtmatig verblijf van de IND? Dan kunt u deze brief van de IND laten zien.

Familieleden met een andere nationaliteit

U bent familielid van een EU/EER-onderdaan of Zwitser, maar u hebt zelf een andere nationaliteit. Om in Nederland te kunnen wonen en werken moet u een verblijfsdocument op basis van het EU-recht aanvragen

Au pair

U hebt de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland. En u wilt in Nederland gaan werken als au pair. In dat geval kunnen extra voorwaarden gelden.
  

Na aankomst

Inschrijving bij de gemeente


 Blijft u langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde  geboorteakte nodig. Neem deze mee als u naar Nederland reist.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Rechten en plichten

Doet u een (aanvullend) beroep doet op algemene middelen? Ontvangt u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering? Dan kan de IND uw rechtmatig verblijf beëindigen. Dit geldt niet als u al duurzaam verblijfsrecht  hebt gekregen.  

Meer informatie over wonen en werken in Nederland vindt u op de website  van Inspectie SZW. Deze informatie is beschikbaar in meerdere talen. 

Vervolgaanvragen

Duurzaam verblijf (onbepaalde tijd)
Hebt u 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland gewoond? Dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen. Bent u een familielid bent van een EU/EER-onderdaan of Zwitser? En hebt u zelf een andere nationaliteit? Ook dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen 

Nederlander worden
Als u 5 jaar rechtmatig in Nederland hebt gewoond kunt u de Nederlandse nationaliteit  aanvragen.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De TWV wordt aangevraagd door de werkgever bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). U kunt dit niet zelf doen. UWV toetst bijvoorbeeld of er in Nederland, de EU/EER (uitgezonderd Kroatië) of Zwitserland niemand anders voor de functie beschikbaar is. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.