• Home
 • Overig
 • Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd

Vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd

Uw verblijfsdocument voor onbepaalde tijd verloopt. U wilt een nieuwe aanvragen. Hoe werkt de (online) aanvraagprocedure?

Een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd wordt steeds voor 5 jaar afgegeven. Als deze verloopt, dan kunt u vernieuwing aanvragen. Dit geldt voor de volgende soorten verblijfsdocumenten:

 • Regulier onbepaalde tijd (type II)
 • EU langdurig ingezetene (type V)
 • Asiel onbepaalde tijd (type IV)
 • Duurzaam verblijf burgers van de Unie (type EU/EER)

Het is niet verplicht om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te vernieuwen. Ook als u dit niet doet behoudt u uw verblijfsstatus zolang u aan alle voorwaarden blijft voldoen.
Om praktische redenen is het wel aan te raden om het document te vernieuwen. Het kan zijn dat een instantie of werkgever hier naar vraagt. Ook is uw geldige verblijfsdocument een officieel identiteitsbewijs. U hoeft dus niet altijd uw paspoort bij u te dragen als u uw verblijfsdocument bij u hebt.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Het indienen van de aanvraag kan op 2 manieren:

 • Online
  Dien de aanvraag online in. U vindt de link naar het online aanvraagformulier ook onderaan deze pagina. U hebt hiervoor DigiD met sms-code nodig. Bij het indienen van de aanvraag betaalt u meteen de kosten van de aanvraag. U betaalt met iDEAL. De IND behandelt uw aanvraag pas nadat u hebt betaald.

 • Per post
   Dien de aanvraag in per post. De IND stuurt u, 3 maanden voor uw verblijfsvergunning verloopt, een vernieuwingsbrief. Bij deze brief zit een formulier waarmee u de aanvraag indient. Als u deze niet hebt ontvangen, dan gebruikt u het formulier onderaan deze pagina.
  Stuur het formulier met de benodigde documenten per post naar de IND. U betaalt de kosten als u het nieuwe verblijfsdocument ophaalt bij het IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND probeert binnen 8 weken een beslissing te nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen nieuw verblijfsdocument. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beslissing per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een nieuw verblijfsdocument. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Na uw aanvraag

Verblijfsdocument ophalen

U krijgt een brief als u het verblijfsdocument kunt ophalen bij het IND-loket. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.  

Geldigheidsduur verblijfsdocument

De geldigheidsduur van het verblijfsdocument is steeds 5 jaar.

Werken

Op de achterkant van uw verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Rechten bijna gelijk aan Nederlander

Met een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd hebt u bijna dezelfde rechten als iemand met de Nederlandse nationaliteit. De grote verschillen zijn dat u niet mag stemmen bij nationale verkiezingen en niet mag werken in bepaalde bijzondere (overheids)sectoren (bijvoorbeeld politie, leger). Daarvoor moet u eerst de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Vervangen verblijfsdocument

Is uw verblijfsdocument beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsdocument vervangen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument 6010

​De IND stuurt u, 3 maanden voor uw verblijfsvergunning verloopt, een vernieuwingsbrief. Bij deze brief zit een formulier waarmee u de aanvraag kunt indienen. Als u deze niet heeft ontvangen, dan gebruikt u dit formulier.

U kunt deze aanvraag ook online doen. U hebt hiervoor een DigID met sms-code nodig. In het portaal voor de online aanvraag leest u hoe u deze kunt aanvragen. Klik op de knop Online aanvraag.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten. Deze documenten moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag 

Het vernieuwen van een verblijfsdocument voor onbepaalde tijd kost € 51.

 • Minderjarigen betalen € 29.

EU-onderdanen, Zwitsers en hun familieleden met een verblijfsdocument duurzaam verblijf betalen € 51.

 • Minderjarigen met een verblijfsdocument duurzaam verblijf betalen € 29.

Online aanvraag  Download  

Delen