• Home
 • Overig
 • Verblijfsdocument beschadigd, kwijt, gestolen of wijzigen gegevens

Verblijfsdocument beschadigd, kwijt, gestolen of wijzigen gegevens

Is uw verblijfsdocument nog niet verlopen? Dan kunt u in bepaalde situaties het verblijfsdocument laten vervangen.

​Diefstal of verlies van verblijfsdocument

Uw verblijfsdocument is gestolen of verloren. U gaat eerst naar de politie om aangifte te doen van diefstal/verlies. Bij de aangifte hebt u uw v-nummer nodig. Het v-nummer kunt u vinden op de brieven van de IND.

Van de politie krijgt u een gewaarmerkte kopie van het proces-verbaal. Bij de aanvraag om vervanging stuurt u een kopie mee van het proces verbaal.

Diefstal of verlies van verblijfsdocument in het buitenland 

Is uw verblijfsdocument gestolen of verloren tijdens een verblijf in het buitenland? Dan gaat u ook naar de politie om aangifte te doen van diefstal/verlies. De aangifte moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Is dit niet het geval? Dan moet de aangifte vertaald worden door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd.

Bij de aanvraag om vervanging stuurt u een kopie mee van het proces verbaal. Of u stuurt een print van de digitale aanvraag.

Zonder verblijfsdocument hebt u misschien een visum nodig om weer naar Nederland te kunnen reizen. Neem hiervoor contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar u verblijft.

Terugvinden verblijfsdocument ná aangifte diefstal/verlies

Hebt u bij de politie aangifte hebt gedaan van diefstal/verlies? Dan wordt het verblijfsdocument definitief ongeldig. U moet daarna altijd om vervanging vragen. Als u het verblijfsdocument weer terugvindt, kunt u het niet meer gebruiken. U bent dan verplicht het verblijfsdocument in te leveren bij de IND. Dit kan bij een IND-loket. Bijvoorbeeld bij ophalen van het vervangende verblijfsdocument. Of u kunt het teruggevonden verblijfsdocument opsturen naar het volgende adres:

IND Bureau Documenten
Postbus 7025
8007 HA  Zwolle

Beschadiging van verblijfsdocument

Uw verblijfsdocument is zo beschadigd dat u het niet meer kunt gebruiken als geldig identiteitsbewijs. Bij de vervangingsaanvraag stuurt u een kopie mee van de voor- en achterkant van het beschadigde verblijfsdocument. Bij het ophalen van het nieuwe verblijfsdocument moet u het beschadigde document inleveren.

Verkeerde gegevens op verblijfsdocument

Op uw verblijfsdocument staan verkeerde gegevens. Bijvoorbeeld een verkeerde of oude naam, geboortedatum, geboorteplaats of nationaliteit.

De IND gebruikt de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). U neemt daarom eerst contact op met uw gemeente. Zij controleren of uw gegevens goed staan in de BRP. Als uw gegevens in de BRP niet kloppen, dan moeten deze eerst worden gewijzigd. Pas daarna kunt u bij de IND om vervanging vragen van uw verblijfsdocument.

Wijzigen arbeidsrechten op verblijfsdocument

U hebt arbeidsrechten opgebouwd en u mag nu werken zonder een tewerkstellingsvergunning (TWV). U kunt een nieuw verblijfsdocument aanvragen met de volgende arbeidsrechten: 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

In het formulier Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument (6010) staat geen optie voor vervanging vanwege wijziging arbeidsrechten. Bij onderdeel 3 'Verklaring omstandigheden' kunt u aangeven dat u de arbeidsrechten op uw verblijfsdocument wil laten wijzigen.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND.

U betaalt de aanvraag pas bij het ophalen van het verblijfsdocument.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat de aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

U kunt nu bij het IND-loket biometrische gegevens laten afnemen. U hebt hiervoor geen afspraak nodig.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND probeert binnen 8 weken een beslissing te nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen nieuw verblijfsdocument. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beslissing per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een nieuw verblijfsdocument. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als u het verblijfsdocument kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken. 

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u het verblijfsdocument alleen samen met uw ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) ophalen.

Bij het IND-loket betaalt u de kosten voor de aanvraag. Ook levert u hier het oude verblijfsdocument in (behalve als het is gestolen of verloren).  

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Geldigheidsduur verblijfsdocument

Het vervangende verblijfsdocument heeft dezelfde einddatum als het oorspronkelijke verblijfsdocument. 

Was het oorspronkelijke verblijfsdocument nog minder dan 3 maanden geldig? Dan krijgt u geen nieuw verblijfsdocument, maar een beschikking. In deze brief staat wat uw verblijfsrecht is en tot welke datum u verblijfsrecht hebt in Nederland.

werken

​Op de achterkant van uw verblijfsdocument staan dezelfde arbeidsrechten als op het oorspronkelijke document. Dit geldt niet wanneer u vervanging heeft aangevraagd vanwege wijziging van uw arbeidsrechten.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocument 6010

Gebruik dit formulier om uw verblijfsvergunning bepaalde tijd of onbepaalde tijd te vervangen na beschadiging, verlies, diefstal of bij wijziging persoonsgegevens. U kunt dit formulier ook gebruiken om uw document toetsing EU-gemeenschapsrecht en duurzaam verblijf te vervangen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's mee. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 264.

Hebt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene? Uw aanvraag kost € 159. Voor minderjarigen kost deze aanvraag € 51.

Hebt u een verblijfsvergunning voor verblijf bij een familielid of voortgezet verblijf na verblijf bij familielid? Uw aanvraag kost € 237. Voor een minderjarig kind die verblijft bij een familielid kost de aanvraag € 51.

Hebt u een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd of onbepaalde tijd? Uw aanvraag kost € 159. Voor minderjarigen met een verblijfsvergunning asiel kost de aanvraag € 51.

Bent u EU-onderdaan of een familielid van een EU-onderdaan en hebt u een EU-verblijfsdocument? Uw aanvraag kost € 51. Voor minderjarige EU-onderdanen of minderjarige familieleden van een EU-onderdaan kost de aanvraag € 29. 

Voor Turkse onderdanen en hun gezinsleden kost de aanvraag € 51. Voor minderjarige Turkse onderdanen of minderjarig gezinslid van een Turkse onderdaan kost de aanvraag € 29.

Download  

Delen