• Home
 • Overig
 • Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

Slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel

U bent slachtoffer van slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel. U kunt misschien een verblijfsvergunning krijgen als slachtoffer of getuige-aangever mensenhandel. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land  of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Bedenktijd

Als slachtoffer van mensenhandel kunt u een bedenktijd krijgen om te beslissen of u aangifte wilt doen van mensenhandel. Of u kunt nadenken of u op een andere manier wilt meewerken aan de opsporing en vervolging van een verdachte of verdachten.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor u de volgende voorwaarden:

 • U bent slachtoffer van mensenhandel en u hebt hiervan aangifte gedaan. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek voor de opsporing en veroordeling van de daders of er loopt een rechtszaak tegen de verdachten; of
 • U bent slachtoffer van mensenhandel. U hebt geen aangifte gedaan. Maar u werkt op een andere manier mee aan het opsporings- en vervolgingsonderzoek of een rechtszaak tegen een strafbaar feit uit artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht; of
 • U bent getuige-aangever van mensenhandel en u hebt hiervan aangifte gedaan. Door uw aangifte loopt er een opsporings- en veroordelingsonderzoek of rechtszaak tegen de verdachte. Het is belangrijk dat u in Nederland bent tijdens dit onderzoek of deze rechtszaak; of
 • U bent slachtoffer van mensenhandel. U kunt of wilt geen aangifte doen of op een andere manier meewerken aan het opsporings- en vervolgingsonderzoek. Omdat
  • u ernstig wordt bedreigd; en/of
  • u door een lichamelijke of psychische ziekte niet kunt meewerken.

De IND wijst uw aanvraag niet af als u geen geldig reisdocument hebt. De IND wijst uw aanvraag ook niet af als u een gevaar bent voor de openbare orde en de inbreuk op de openbare orde direct verband houdt met de mensenhandel.

Hebt u een asielaanvraag ingediend? En blijkt uit uw asielverhoor dat u mogelijk het slachtoffer bent van mensenhandel? De IND kijkt dan zelf of u een verblijfsvergunning als slachtoffer van mensenhandel kunt krijgen. U hoeft hiervoor niet zelf een aanvraag te doen.

Kosten

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.​ 

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.
 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag

​Aangifte gedaan of meewerken aan het onderzoek

Vertelt u de politie dat u aangifte doet of op een andere manier wilt meewerken aan het onderzoek naar de mensenhandel? Dan stuurt de politie een bericht hierover naar de IND. De IND ziet dit bericht van de politie als een aanvraag voor een verblijfsvergunning. De IND probeert binnen 24 uur een beslissing te nemen. U hoeft dus niet zelf een aanvraag te doen.

Geen aangifte en niet meewerken aan het onderzoek

Doet u geen aangifte en kunt of wilt u niet meewerken aan het onderzoek? U dient zelf de aanvraag in bij de IND. U gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND.

Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten

Kennisgeving aanvraag verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd7051

Gebruik dit formulier om een aanvraag te doen voor een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.​

Download  

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘humanitair tijdelijk’ (vreemdeling)7026

Gebruik dit formulier als u geen aangifte hebt gedaan en niet kunt of wilt meewerken aan het opsporings- en vervolgingsonderzoek.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Voor deze aanvraag hoeft u niet te betalen.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.
Maak online een afspraak om uw verblijfsvergunning op te halen. U kunt eventueel ook zonder afspraak uw verblijfsvergunning ophalen. Houdt u er rekening mee dat u zonder afspraak soms lang moet wachten.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning humanitair tijdelijk is 1 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

De IND houdt toezicht op de naleving van uw wettelijke verplichtingen. Voldoet u niet aan uw wettelijke verplichtingen dan kan dit gevolgen hebben.

Vervolgaanvragen (inclusief terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning

Is de verblijfsvergunning beschadigd, kwijt, of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Wijzigen verblijfsvergunning

Nadat u 1 jaar een verblijfsvergunning humanitair tijdelijk hebt gehad, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een  zelfstandige verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor zijn verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u dan uw verblijfsvergunning eerder moet wijzigen.

Onbepaalde tijd

Nadat 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor verblijf als familie- of gezinslid, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. 

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen aanvragen.

Terugkeervisum

U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.