Medische behandeling

U wilt naar Nederland komen voor een medische behandeling. Hiervoor hebt u een verblijfsvergunning nodig. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor personen met de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en hun familieleden gelden andere voorwaarden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast gelden voor de volgende voorwaarden:

 • Nederland is het meest aangewezen land voor de medische behandeling. Bij de beoordeling  hiervan wordt advies ingewonnen van het BMA (Bureau Medische Advisering) van de IND. De volgende zaken spelen hierbij een rol:
  • De aard van de ziekte.
  • In Nederland is een bijzondere specialisatie beschikbaar die ergens anders niet bestaat.
  • Andere factoren waardoor behandeling ergens anders voor de betrokkene minder aangewezen is; financiële omstandigheden spelen hierbij géén rol.
 • De medische behandeling moet noodzakelijk zijn.
 • De medische behandeling moet financieel geregeld zijn. U hebt een ziektekostenverzekering die de behandeling in Nederland dekt. Of u kunt aantonen dat de financiering van de behandeling op een andere manier is geregeld.
 • U moet een zelfstandig een voldoende en duurzaam inkomen hebben.
 • U ondertekent een medische verklaring. Met deze verklaring geeft u toestemming voor een medisch onderzoek, als dat nodig is.

Hebt u een jaar uitstel van vertrek gekregen op grond van artikel 64 van de Vreemdelingenwet (Vw)? Dan kunt u een aanvraag medische behandeling doen. Uw aanvraag moet direct volgen op dat jaar uitstel. Doe uw aanvraag in de periode tussen 28 dagen voor en 28 dagen na het eindigen van het jaar uitstel.

Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen andere voorwaarden gelden.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​Om naar Nederland te kunnen reizen hebt u een speciaal visum nodig: een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een sticker die de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) in het paspoort plakt. In sommige gevallen hebt u geen mvv nodig.

U vraagt de mvv en de verblijfsvergunning in één keer aan. U dient zelf de aanvraag in bij de Nederlandse vertegenwoordiging in uw eigen land of land van bestendig verblijf. De Nederlandse vertegenwoordiging stuurt uw aanvraag door naar de IND. Nadat u de aanvraag hebt  ingediend, krijgt u een brief van de Nederlandse vertegenwoordiging waarin staat hoe u de leges moet betalen. Neem contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging voor het aanvraagformulier, de indiening en de betaling van de aanvraag.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen mvv en geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. De IND stuurt de beschikking per post. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een mvv en een verblijfsvergunning. De IND informeert ook de Nederlandse vertegenwoordiging.

4. Ophalen mvv

​U haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging waar u de aanvraag hebt ingediend.

U hebt 3 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de vertegenwoordiging. Uw paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn op de dag dat de vertegenwoordiging de mvv erin plaatst.

5. Naar Nederland reizen

​Als u de mvv hebt opgehaald kunt u naar Nederland reizen. De mvv is 90 dagen geldig. De geldigheidsduur staat op de mvv-sticker. Op de mvv-sticker staan 2 data:

 • Ingangsdatum: vanaf deze datum is de mvv geldig.
 • Einddatum: op deze datum is de mvv niet meer geldig.
U mag met de mvv reizen binnen het Schengengebied.

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt aanvraagformulier met de benodigde documenten per post naar de IND. Na ontvangst stuurt de IND een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden.


Binnen 2 weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

​De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoen. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning.

Bent u nog in het buitenland? Dan gaat u na aankomst in Nederland naar het IND-loket om biometrische gegevens te laten afnemen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Tbc-onderzoek

Bij uw aanvraag hebt u aangegeven dat u een onderzoek naar tuberculose (tbc) laat doen. U moet hiervoor een afspraak maken bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD). Dit doet u binnen 3 maanden nadat u de vergunning hebt gekregen. Neem de bijlage 'Verwijzingsformulier tbc-onderzoek' mee naar de afspraak.

In sommige gevallen hoeft u geen tbc-onderzoek te laten doen.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor medische behandeling is geldig voor de duur van de medische behandeling met een maximum van 1 jaar.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met de verblijfsvergunning medische behandeling mag u niet werken. Op uw verblijfsvergunning staat 'arbeid niet toegestaan'.

Wettelijke verplichtingen

Er is een aantal wettelijke verplichtingen die voor u gelden.

Vervolgaanvragen (incl. terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? En krijgt u nog steeds medische behandeling in Nederland? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning
Nadat u 3 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad voor medische behandeling, kunt u uw verblijfsvergunning wijzigen naar een zelfstandige verblijfsvergunning.

Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraagformulier bij Nederlandse vertegenwoordiging

Neem voor het aanvraagformulier contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier kunt u lezen welke bewijsmiddelen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Laat officiële buitenlandse documenten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten: 

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat. 
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar. 
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum. 
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's. 
 • U moet de originele documenten zelf bewaren. Deze moet u laten zien bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 1003.

 • Komt u uit San Marino of Israël? U betaalt op grond van het Benelux-verdrag geen kosten voor de aanvraag.

Aanvraagformulieren en kosten

Kennisgeving aanvraag verblijfsvergunning regulier humanitair tijdelijk ‘medische behandeling’7050

Gebruik dit formulier als u in Nederland een aanvraag medische behandeling wilt indienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier kunt u lezen welke bewijsmiddelen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 1003.

Download  

Aanvraag voor verblijf met het verblijfsdoel 'humanitair tijdelijk' (medische behandeling) (vreemdeling) na schriftelijke kennisgeving7040

Gebruik dit formulier als u een aanvraag medische behandeling wilt indienen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier kunt u lezen welke bewijsmiddelen u mee moet sturen met uw aanvraag.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten aanvraag

Deze aanvraag kost € 1003.​

Download  

Delen