• Home
 • Overig
 • Economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

Economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene

U hebt de status EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land. U wilt een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland. Wat zijn de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning? En hoe werkt de aanvraagprocedure?

​Wanneer ben ik EU-langdurig ingezetene?

U bent EU-langdurig ingezeten als u: 

 • in Nederland een EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen hebt; of
 • deze status hebt in een ander EU-land.  En u hebt in Nederland een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aangevraagd of gekregen.

Op deze pagina leest u hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt in Nederland als u de status EU-langdurig ingezetene hebt in een ander EU-land. U kunt controleren of u de status EU-langdurig ingezetene hebt.

Hebt u een verblijfsvergunning in Nederland en wilt u de status EU-langdurig ingezetene aanvragen? Kijk dan op de pagina Aanvragen status EU-langdurig ingezetene.

Verblijfsvergunning in Nederland aanvragen

Uw verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene van het andere EU-land is niet geldig in Nederland. U moet daarom een verblijfsvergunning aanvragen in Nederland. U moet voldoen aan de nationale voorwaarden die gelden voor het verblijfsdoel waarvoor u naar Nederland komt.

Bijvoorbeeld, u wilt in Nederland werken. U vraag een verblijfsvergunning aan om te werken. Wilt u studeren in Nederland, dan vraagt een verblijfsvergunning studie aan. Voor de voorwaarden kijkt u op de pagina van het verblijfsdoel.

Voordelen als EU-langdurig ingezetene

Met de status EU-langdurig ingezetenen hebt u een aantal voordelen:

 • U hebt geen de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig om naar Nederland te reizen. U kunt meteen naar Nederland reizen.
 • Wilt u een verblijfsvergunning 'arbeid in loondienst' aanvragen? Dan mag u dat zelf. Uw werkgever hoeft dit niet voor u te doen. Wel wijst de IND uw werkgever aan als referent.
 • Wilt u een verblijfsvergunning voor 'arbeid in loondienst'? Dan hebt u in alleen de eerste 12 maanden een tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig. Andere vreemdelingen moeten 5 jaar een TWV hebben.

Verblijf als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene 

U mag ook naar Nederland komen als economisch niet-actieve vreemdeling. Dit betekent dat u niet gaat werken, maar alleen in Nederland gaat wonen. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden en de aanvraagprocedure voor een verblijf als economisch niet-actieve EU-langdurig ingezetene.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden die voor iedereen gelden. Daarnaast geldt voor u de volgende voorwaarde:

 • U hebt voldoende en duurzaam inkomen. Het maakt niet uit wat voor inkomen u hebt. Bijvoorbeeld inkomen uit een erfenis, alimentatie, onroerend goed, arbeid in het buitenland, een uitkering of pensioen.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U hebt geen visum nodig om naar Nederland te kunnen reizen. U kunt meteen de verblijfsvergunning aanvragen.

U dient de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan deze pagina. U stuurt het aanvraagformulier met de benodigde documenten naar de IND.

Binnen 2weken na het indienen van de aanvraag moet u biometrische gegevens afstaan bij een IND-loket.

De IND stuurt vervolgens een brief waarin staat hoe de leges betaald moeten worden. De IND behandelt uw aanvraag pas nadat u hebt betaald.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 90 dagen een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt u geen verblijfsvergunning. Deze beslissing staat in een brief: de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.

 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verblijfsvergunning. U krijgt een brief van de IND als u de verblijfsvergunning kunt ophalen.

Aanvraagformulieren en kosten

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor referent)7019

Gebruik dit formulier als de vreemdeling de status van EU-langdurig ingezetene heeft in een ander EU-land. Of de vreemdeling is het gezinslid van een EU-langdurig ingezetene in een ander EU-land en al als gezinslid van uw partner was toegelaten in een ander EU-land.

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

Download  

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (voor vreemdeling)7028

Gebruik dit formulier als u langdurig ingezetene in een ander EU-land bent of het gezinslid bent van een langdurig ingezetene in een ander EU-land

Checklist documenten

In het aanvraagformulier staat welke documenten u met de aanvraag moet meesturen.

Officiële buitenlandse documenten moet u laten legaliseren en vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Hoe stuurt u documenten naar de IND:

 • U stuurt alleen kopieën van uw documenten, enkelzijdig en in A4-formaat.
 • De kopieën zijn volledig en goed leesbaar.
 • Schrijf op elke kopie uw V-nummer of klantnummer. Weet u deze nummers niet, dan schrijft u op elke kopie uw naam en geboortedatum.
 • Stuur geen USB-sticks, CD's of DVD's.
 • U bewaart zelf de originele documenten.

Kosten van de aanvraag

Deze aanvraag kost € 159.

Download  

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

​De IND probeert binnen 2 weken na de positieve beslissing de verblijfsvergunning klaar te hebben. U krijgt een brief als u de verblijfsvergunning kunt ophalen. Voor het ophalen van de verblijfsvergunning hoeft u geen afspraak te maken.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsvergunning juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u in Nederland aankomt moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Geldigheid verblijfsvergunning

​De verblijfsvergunning voor verblijf als economisch niet-actieve EU langdurig ingezetene is  5 jaar geldig.

Werken

Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. U mag vrij werken. Op uw verblijfsdocument staat 'arbeid vrij toegestaan, tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist'.

Vervolgaanvragen (incl. terugkeervisum)

Vervangen verblijfsvergunning
Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsvergunning
Verloopt uw verblijfsvergunning binnenkort? Vraag dan verlenging aan.

Wijzigen verblijfsvergunning
Verandert er iets in uw situatie dat gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning? Meld dat meteen bij de IND. Het kan zijn dat u door de verandering in uw situatie uw verblijfsvergunning moet wijzigen.

Onbepaalde tijd
Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Nederlander worden
Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Terugkeervisum
U hebt een aanvraag ingediend en wacht op een beslissing. Uw mvv of (huidige) verblijfsvergunning is niet meer geldig. Als u op reis wilt kan het zijn dat u een terugkeervisum nodig hebt om Nederland weer in te reizen.​