Overige doelen

U wilt in Nederland wonen. Om in Nederland te kunnen wonen hebt u een verblijfsvergunning nodig. De reden waarvoor u in Nederland wilt wonen bepaalt welke verblijfsvergunning u aanvraagt.

Updates

Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2017

- Met ingang van 1 januari 2017 worden de leges met 1,8% verhoogd.

Per 1 januari nieuwe inkomenseisen

- De normbedragen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien.

Nederland en Zuid-Korea continueren overeenkomst internationaal uitwisselingsprogramma per 1 oktober 2016

- Zuid-Koreaanse jongeren tussen de 18 en 30 jaar kunnen vanaf 1 oktober a.s. weer middels een werk...

Meer nieuws