Terug in de tijd: 8 juni 1994 – opening kantoor Zwolle

​Dit jaar bestaat de IND 25 jaar. Gedurende het hele jaar besteden we op verschillende manieren aandacht aan dit jubileum. Dit keer besteden we aandacht aan de opening van kantoor Zwolle op 8 juni 1994, exact 25 jaar geleden.

​1994 was een hectisch jaar voor de IND. Op 1 januari 1994 startte de IND als uitvoeringsorganisatie van het toenmalige Ministerie van Justitie. Doel was om dichter bij de uitvoerende diensten te zitten, zoals de Vreemdelingendienst en de Koninklijke Marechaussee. In de loop van 1994 werden hiertoe districtskantoren geopend in Zwolle, Den Bosch en Hoofddorp. Op 8 juni opende kantoor Zwolle. Dit betekende voor veel ambtenaren een verhuizing van Den Haag naar Zwolle.

Verhuizen
Jan Albronda, medewerker bij RVN in Zwolle, werkt al bij de IND sinds de start. Daarvoor werkte hij sinds oktober 1989 bij de voorloper van de IND, de DVZ (Directie Vreemdelingen Zaken). Jan: 'Er kwam een reorganisatie bij DVZ en de start van de IND. Ik kon toen kiezen waar ik naartoe wilde: Hoofddorp, Zwolle of Den Bosch. Ik koos voor Zwolle omdat dat mij persoonlijk het best uit kwam. Ik ben toen ook vanuit Den Haag verhuisd voor het werk. Op 1 januari 1994 ben ik begonnen in Zwolle, kantoor Zwolle zat toen overigens op een andere locatie dan nu.'

Anders dan nu
'Het werk was toen anders dan nu', vervolgt Jan. 'Ik werkte toen aan asielzaken, nog onder de oude Vreemdelingenwet. Ook de Awb (Algemene wet bestuursrecht) trad rond die tijd in werking. Het verschil met toen en nu is dat we vroeger veel hiërarchischer werkten. De managers waren vooral sturend en je had minder beslisvrijheid: managers gaven opdrachten die je gewoon moest uitvoeren. Ook moest je bijvoorbeeld zaken waarin je de vluchtelingenstatus wilde verlenen eerst opschalen naar een hoger overleg. En je had een kast waarin je asielzaken moest leggen waarin BuiZa (Buitenlandse Zaken) visie vooraf moest geven. Regelmatig kwam dan een collega van BuiZa langs die de afdoening van die zaken fiatteerde. Nu hebben we meer vrijheden. Zo is de klant meer centraal komen te staan en moeten we "beslissen met lef". Ook door Lean is er meer verantwoordelijkheid bij de werkvloer komen te liggen. Er is meer groepsfocus. Een manager faciliteert meer, de rol van het team is zwaarder gaan wegen; dat is wel een groot verschil met vroeger. Ik werk nog steeds bij de IND. Het werk bevalt nog steeds, dat kom ook omdat je met een grote groep mensen met een grote diversiteit qua achtergrond werkt; dat is mooi.'