Postadres

De IND heeft verschillende adressen waar u uw post naartoe kunt sturen.

Algemene post

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 7025
8007 HA  Zwolle