Onderzoek brondocumenten

Hoe doet Bureau Documenten onderzoek?

Onderzoek brondocumenten

Bureau Documenten onderzoekt documenten op drie manieren:

Technisch
Hoe is een document geproduceerd? Is een stempel bijvoorbeeld gezet of geprint?

Tactisch
Is een document bijvoorbeeld afgegeven in overeenstemming met wat er over de afgifteprocedure bekend is?

Empirisch
Bijvoorbeeld: komen de stempels die een kantoor gebruikt overeen met wat documentonderzoekers van Bureau Documenten zelf in het land van herkomst hebben vastgesteld?

Verklaring van onderzoek
Als er iets mis is met een document maakt de documentexpert een rapport dat het onderzoeksresultaat bevat met een motivering van dat resultaat. Dit wordt een Verklaring van onderzoek (VvO) genoemd. De VvO is een deskundigenadvies aan de overheidsdienst die heeft gevraagd om het onderzoek.

Bureau Documenten beheert alle in de asielprocedure ingenomen of overgelegde documenten, totdat de vreemdeling verblijf krijgt of terug moet keren. Deze documenten blijven in het kader van eventuele contra-expertise in beheer bij Bureau Documenten. Indien fraude wordt geconstateerd worden documenten blijvend aan het maatschappelijk verkeer onttrokken.