Machineschrift

De kernfunctie van machineschrift (vergelijkings-) onderzoek is het vaststellen of uitsluiten dat producties of fragmenten van een productie van één en dezelfde machine afkomstig zijn. Bureau Documenten heeft expertise in huis om dit onderzoek te verrichten. Documenten worden getraceerd naar de machine waarmee ze zijn vervaardigd door middel van de klasse kenmerken en individuele variaties. Tevens is het mogelijk om een tijdsbeeld te krijgen. Machineschrift wordt vergeleken met referentiemateriaal, betrouwbaar vergelijkingsmateriaal of het overige schrift in het betreffende document of andere aangeleverde documenten.​