Fotovergelijking

Als documenten zijn voorzien van foto's , kan er soms twijfel ontstaan of de geportretteerde op alle foto's wel dezelfde persoon is. In die gevallen voert Bureau Documenten een vergelijkend foto onderzoek uit. Afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van de foto's zijn er verschillende onderzoeksmogelijkheden, die antwoord geven op de vraag of het hier om dezelfde persoon gaat.​