DISCS

‚Äč

Documentinformatiesysteem voor brondocumenten

DISCS staat voor Document Information System for Civil Status, oftewel een informatiesysteem voor brondocumenten.  Brondocumenten zijn akten voor onder andere geboorte, huwelijk, overlijden, identiteit en nationaliteit. Deze documenten zeggen iets over de civiele status van personen. 

DISCS beschrijft echtheidskenmerken van brondocumenten met tekst en afbeeldingen en is  begonnen als het collectieve geheugen van Bureau Documenten. Het bevat verschillende levels en autorisaties, van eenvoudige informatie voor de documentcontroleur tot aan gedetailleerde technische info voor de documentexpert.

Voor wie is DISCS?

Het informatiesysteem is door Bureau Documenten ontwikkeld voor overheidsorganisaties die brondocumenten gebruiken in hun primaire proces. De belangrijkste gebruikers zijn gemeenten, de Koninklijke Marechaussee, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Nederlandse ambassades in het buitenland en natuurlijk de IND-medewerkers in de primair processen. Ook veel buitenlandse zusterdiensten en internationale organisaties als Frontex en Interpol maken gebruik van DISCS. 

Ontwikkeling

Bureau Documenten is samen met TNO aan de slag met de doorontwikkeling van DISCS richting DiscsMatcher. Met hulp van deep learning ondersteunt het systeem de documentexpert bij zijn onderzoek. Bureau Documenten heeft hiervoor de Innovatieprijs toegekend gekregen en de EU heeft in 2020 voor het vervolgtraject subsidie toegekend vanuit het Horizon 2020 programma. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Documenten.