Bureau Documenten


Is het document echt of vals? Is het document op de juiste wijze verkregen? De documentexperts van Bureau Documenten adviseren overheidsdiensten over de waarde van het document.

Wat doet Bureau Documenten?

In Nederland wonen vreemdelingen uit meer dan 160 verschillende landen. Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning, naturalisatie of inschrijving bij de gemeente hebben zij meestal één of meerdere documenten overhandigd. Documenten als geboorteakten, identiteitskaarten of -bewijzen, huwelijksakten en ongehuwd verklaringen. Dit worden brondocumenten genoemd. Het zijn identificerende documenten die zijn uitgegeven door een buitenlandse instantie als bewijs. Bureau Documenten onderzoekt deze brondocumenten op echtheid.

Bureau Documenten kan met behulp van speciale apparatuur vaststellen of het document echt, vals of vervalst is. Ook onderzoekt Bureau Documenten documenten die als bewijs worden overgelegd in de asielprocedure. Het gaat dan om gerechtelijke stukken, militaire dienstbewijzen, arrestatiebevelen, etc. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de nationale veiligheid en aan het tegengaan van identiteitsfraude. Identiteitsfraude is een vorm van fraude waarbij mensen een valse identiteit aannemen om daar voordeel uit te behalen. Daarbij worden valse of vervalste documenten gebruikt zoals een geboorte- of huwelijksakte. In bepaalde landen is het niet heel ingewikkeld om met een valse of vervalste geboorteakte een echt paspoort te krijgen.

Bureau Documenten is op grond van EU-regelgeving verantwoordelijk voor het toezicht op het proces waarmee vreemdelingendocumenten worden vervaardigd en uitgereikt. Een vreemdelingendocument is een Nederlands identiteitsdocument dat de IND verstrekt aan vreemdelingen die een verblijfsvergunning hebben in Nederland of die hebben aangevraagd. Op de site identiteitsdocumenten vindt u voorbeelden van alle gebruikte typen.

Bureau Documenten heeft tenslotte als taak research & development naar methoden en technieken om document- en ID-fraude beter te bestrijden en de fraudebestendigheid van Nederlandse vreemdelingendocumenten te verbeteren. Inzichten uit onderzoek naar vervalsingen en hoe daarmee fraude wordt gepleegd, leent zich immers bij uitstek om de vervaardiging en uitgifte van Nederlandse documenten te verbeteren en veiligheidskenmerken te ontwikkelen waardoor deze beter bestand zijn tegen fraude.

Uitgelicht


Film Bureau Documenten

Vanuit de hele wereld komen mensen naar Nederland. Wanneer zijn hun land van herkomst verlaten om zich in Nederland te vestigen leveren zij als bewijs...

Onderzoek brondocumenten
Bureau Documenten onderzoekt documenten op drie manieren: Technisch; Hoe is een document geproduceerd? Is een stempel bijvoorbeeld gezet of...DISCS

DISCS staat voor Document Information System for Civil Status, oftewel een informatiesysteem voor brondocumenten.  Brondocumenten...