Voorbereid op Brexit

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Voor Britse burgers in Nederland is nu een overgangsperiode aangebroken. Hierdoor verandert er tot 31 december 2020 eigenlijk niets aan hun situatie.

​Wat betekent Brexit voor mij? Kan ik hier straks nog wonen, werken en leven? En hoe zit het met visumvrij reizen? Dat soort vragen zijn belangrijk voor de ruim 45.000 in Nederland wonende Britse burgers. Tijdens de overgangsperiode na Brexit blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Britse burgers in Nederland hebben alleen een geldig paspoort nodig. Zij krijgen van de IND een uitnodiging om een verblijfsvergunning aan te vragen, die nodig is na 31 december 2020.

Aanvraag verblijfsvergunning
De IND heeft Britten in Nederland rond 31 januari een informatiebrief gestuurd. Die was bedoeld als bevestiging dat hun situatie in 2020 niet verandert. Bovendien geeft de brief informatie over de procedure voor de aanvraag van een verblijfsvergunning. Om alle aanvragen met zorg te kunnen behandelen, verstuurt de IND verspreid over de overgangsperiode uitnodigingen aan Britten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. In de informatiebrief staat uitgelegd hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Brexitteam
Het is een logistieke uitdaging om de ruim 45.000 Britten in Nederland in de loop van 2020 een verblijfsvergunning te verlenen. De IND heeft zich hier dan ook goed op voorbereid. Een speciaal Brexitteam staat klaar in Almere om de aanvragen te behandelen. Ook is er voor Britten een telefonische informatielijn beschikbaar waar zij met vragen terechtkunnen. De IND zorgt ervoor dat alle Britten een persoonlijke uitnodiging krijgen om tijdig een online aanvraag voor een verblijfsvergunning te kunnen indienen.

Contact met Britten
De inzet van de IND is een fatsoenlijke verblijfsregeling voor alle Britten die hier wonen, werken en studeren. Rondom Brexit onderhoudt de IND daarom veel contact met Britten in Nederland. Dit gebeurt door in kaart te brengen welke informatie zij nodig hebben en door hun vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Ook werkt de IND nauw samen met de Britse ambassade bij de voorlichting van Britten in Nederland over Brexit. Bovendien heeft de IND diverse klantraadplegingen gehouden, om zorgen onder Britse burgers over hun verblijfsrecht te bespreken en om communicatiemiddelen te testen.

Meer informatie
Q&A Brexit