Cijfers, rapportages en publicaties

Meer weten over ons werk, onze cijfers en resultaten? Bekijk onze rapportages, jaarverslagen en andere publicaties.

Nieuws

Nieuwe rol klokkenluider IND: bijzonder vertrouwenspersoon klokkenluiders

- ​In januari berichtte de IND dat er naar aanleiding van het rapport van de commissie Ruys overleg...

IND jaarcijfers 2018: Driekwart aanvragen bij IND vooral voor gezinshereniging, studie of werk

- ​Daar waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) doorgaans veel in het nieuws komt met asie...

Pilot: uw document voor duurzaam verblijf thuis ontvangen

- ​De IND is op 21 januari een pilot gestart om documenten voor duurzaam verblijf per koerier te la...

Meer nieuws