Code Goed Bestuur

‚ÄčDe IND onderschrijft de HPV Code Goed Bestuur (CGB) . Deze code  geeft richtlijnen voor het besturen van overheidsorganisaties.

De CGB bevat de volgende zeven beginselen:

 • Openheid en integriteit
  Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
 • Participatie
  Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.
 • Behoorlijke contacten met burgers
  Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers.
 • Doelgerichtheid en doelmatigheid
  Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.
 • Legitimiteit
  Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.
 • Lerend en zelfreinigend vermogen
  Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.
 • Verantwoording
  Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.

Hoe leeft de IND de Code Goed Bestuur na
De IND communiceert open en transparant naar zijn klanten, ketenpartners, opdrachtgever en samenleving in het algemeen. Niet omdat de wet het vereist, maar vanuit de intrinsieke motivatie van een publieke dienstverlener. Hiervoor gaat de IND onder meer de dialoog aan met de samenleving, organiseert actief tegenspraak en legt jaarlijks verantwoording af via het jaarverslag.

Achtergrond Handvestgroep Publiek Verantwoorden
De Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV) stelt sinds het jaar 2000 de norm voor kwaliteit in publieke dienstverlening. HPV doet dat door:

 • Op proactieve wijze het imago van de publieke dienstverlening te profileren
 • De kwaliteit en effectiviteit van de publieke dienstverlening te bewaken en te beschermen
 • Het luisterend oor en oog van de publieke dienstverlening (link tussen uitvoering en beleid) te zijn