Tekstversie infographic asielprocedure Nederland

Op deze pagina staat de uitgeschreven tekst van de infographic 'Asielprocedure in Nederland'.

Informatie uitgeschreven asielprocedure

Aankomst

U komt aan in Nederland. 

Aanmelden: controle identiteit, bagage, gezondheid en asielaanvraag

U meldt zich aan als asielzoeker bij een persoon in uniform. Aanmelden duurt 3 dagen of langer. Er gebeurt een controle van uw identiteit, bagage en documenten. Uw vingerafdrukken worden afgenomen. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een landelijk systeem. U krijgt een medisch onderzoek. U krijgt opvang. 

Aanmeldgehoor

U krijgt een aanmeldgehoor met vragen om uw identiteit, nationaliteit, herkomst en reis vast te stellen. Dit gesprek gebeurt met hulp van een tolk. Daarna kunt u in de opvang uitrusten van uw reis. En u kunt zich voorbereiden op de asielprocedure AA of AA+. Dit duurt 6 dagen of langer.

Veilig land, EU-bescherming, EU-burger 

Komt u uit een veilig land of hebt u al bescherming in een land van de Europese Unie? Of bent u EU-burger? Dan krijgt u één gehoor. Dit gesprek gebeurt met hulp van een tolk. Krijgt u daarna geen asiel dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Dublinprocedure

Gaat u naar de Dublin-procedure? Dan krijgt u één gehoor. Dit gesprek gebeurt met hulp van een tolk. Krijgt u daarna geen asiel dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Rust en voorbereiding asielprocedure (AA/AA+)

Als u uitrust van de reis krijgt u informatie over de asielprocedure. En een advocaat bereidt u voor op de asielprocedure: AA of AA+.

Asielprocedure (AA/AA+)

In de asielprocedure AA of AA+ krijgt u een asielinterview met vragen over uw redenen voor asiel. De AA duurt 6 en de AA+ 9 dagen. 

Verlengde Asielprocedure (VA)

U verlaat de AA of AA+ en gaat naar de VA. De VA duurt 6 maanden. In de opvang krijgt u begeleiding. Daarna krijgt u asiel of geen asiel.

U krijgt asiel

U mag blijven en krijgt een huis. U gaat inburgeren en bereidt zich voor op werk.

Geen asiel, in beroep bij de rechtbank

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. De rechtbank kan uw beroep goedkeuren of afwijzen. Na goedkeuring gaat u naar de VA. Daarna krijgt u asiel of geen asiel. Na afwijzing moet u vertrekken.

Geen asiel, vertrek

U moet vertrekken als u geen asiel krijgt. U ontvangt informatie over en hulp bij de voorbereiding van uw vertrek. U kunt vrijwillig of gedwongen vertrekken.