Dossier RANOV-vergunning en Nederlander worden

Ruim 10.000 mensen met een RANOV-vergunning (Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet) waren begin 2021 nog geen Nederlander geworden. Een deel van deze groep kon niet voldoen aan de eisen voor naturalisatie. In 2021 besloot de regering tot vrijstellingen voor RANOV’ers. Hierdoor kan een deel van deze groep (opnieuw) het Nederlanderschap aanvragen.

De mensen met een RANOV-vergunning zijn met de vrijstellingen niet langer verplicht om in het bezit te zijn van een geldig buitenlands paspoort (of een ander bewijs van nationaliteit). Zij zijn ook niet meer verplicht om een (buitenlandse) geboorteakte of geboorteregistratiebewijs te overleggen. Ook hoeven zij geen afstand meer te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.

Een man en vrouw naturaliseren tot Nederlander

Laatste nieuwsberichten over het onderwerp

Achtergrond RANOV

Op 15 juni 2007 trad de Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (RANOV) in werking. Deze regeling, ook wel de pardonregeling genoemd, was bedoeld voor vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet (vóór 1 april 2001) een asielaanvraag hadden ingediend. Voorwaarde was dat zij sinds 1 april 2001 in Nederland waren. Om een verblijfsvergunning te krijgen op grond van de RANOV-regeling, moest de lopende (asiel)procedure worden ingetrokken. Via de pardonregeling hebben uiteindelijk ongeveer 28.000 vreemdelingen een reguliere verblijfsvergunning gekregen.

Beschikbaar cijfermateriaal

In onderstaande tabel staat de voortgang van het aantal naturalisatieverzoeken van RANOV-vergunninghouders ingediend vanaf 1 juni 2021.

Aantal aanvragen:

4.159

Aantal beslissingen:

3.753

Inwilligingspercentage:

87%

 

Laatst bijgewerkt: 3 juli 2023. Afgerond op tientallen.

Verwijzingen

Toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat een deel van de RANOV-vergunninghouders vanaf 1 juni 2021 in de optie- en naturalisatieprocedure is vrijgesteld van de documenteneis en de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Met de brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2021 liet de staatssecretaris weten dat dit vanaf 1 november 2021 voor alle RANOV-vergunninghouders geldt.

WODC Factsheet 2021-1 (N)ooit Nederlander worden? Naturalisatie van Ranov-vergunninghouders

De IND heeft een lijst gemaakt met het aantal potentiële aanvragers per gemeente:


De lijst bevat geen namen van potentiële aanvragers.

Antwoorden Kamervragen over de naturalisatie van RANOV vergunninghouders | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Contactgegevens woordvoering

Britt Enthoven
Mobiel: 06 29 67 44 40 (ook ’s avonds en in het weekend)

Tom van Essenberg
Mobiel: 06 23 30 76 98 (ook ’s avonds en in het weekend)

E-mail: pers@ind.nl (alleen op werkdagen)