Code Goed Bestuur

De IND houdt zich aan de Code Goed Bestuur (CGB). Deze code wordt opgesteld door de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV).
Meer informatie over de Code Goed Bestuur lees je op de website van HPV.

In de praktijk

Werken met deze code betekent dat we open en transparant communiceren. Naar aanvragers, ketenpartners en de politiek. Zelfs naar de hele samenleving. We gaan het gesprek aan – en we zorgen ervoor dat we tegenspraak krijgen. We delen belangrijke informatie over ons werk op het PUC Open Data Platform. Bijvoorbeeld beleid, handboeken, werkinstructies en berichten. En we leggen ieder jaar verantwoording af voor ons werk. Dat doen we in een jaarverslag.

De CGB gaat over het volgende:

  • Openheid en integriteit: Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.
  • Participatie: Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.
  • Behoorlijke contacten met burger: Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers.
  • Doelgerichtheid en doelmatigheid: Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.
  • Legitimiteit: Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.
  • Lerend en zelfreinigend vermogen: Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hierop in.
  • Verantwoording: Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.

Lees meer over de Code Goed Bestuur.