Geschikte woning nareizigers

Laatste update: 15 november 2022

U moet eerst een geschikte woning in Nederland hebben, voordat uw gezinsleden (nareizigers) naar Nederland mogen reizen. Lees wat u moet doen.

Ophalen mvv bij geschikte woning

U hebt een verblijfsvergunning asiel en hebt een positief besluit gekregen voor gezinshereniging. Door een maatregel van de regering kunnen uw gezinsleden niet direct de machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) ophalen. De mvv is het visum waarmee uw gezinsleden naar Nederland kunnen reizen. De mvv ophalen mag alleen als u een geschikte woning hebt. Of als een periode van 15 maanden voorbij is na de startdatum van uw aanvraag voor gezinshereniging. In sommige gevallen kan deze periode korter zijn. In de beslissing van de IND staat vanaf wanneer uw gezinsleden precies de mvv mogen ophalen. Deze maatregel moet de druk op de asielopvang verlichten en geldt van 3 oktober 2022 tot 31 december 2023.

Wanneer mvv ophalen

In een van de volgende situaties mogen uw gezinsleden de mvv ophalen:

  • U hebt voor 3 oktober 2022 een positieve beslissing gekregen van de IND.
  • U hebt na 3 oktober 2022 een positieve beslissing gekregen van de IND. U woont in een goedgekeurde woning waar al uw gezinsleden in kunnen wonen. U hebt dit gemeld bij de IND.
  • U hebt na 3 oktober 2022 een positieve beslissing gekregen van de IND. Er zijn 15 maanden voorbij sinds de startdatum van uw aanvraag voor gezinshereniging. In sommige gevallen kan deze periode korter zijn. In de beslissing van de IND staat vanaf wanneer uw gezinsleden precies de mvv mogen ophalen.
  • U valt onder een van de uitzonderingen op de maatregel:
    • U of uw gezinsleden zitten in een medische noodsituatie. De IND behandelt uw aanvraag daarom in een spoedprocedure.
    • U hebt gezinshereniging aangevraagd voor een minderjarig kind. Uw kind blijft alleen (zonder ouder of verzorger) achter in het buitenland.
    • U bent alleenstaand en minderjarig en Stichting Nidos geeft aan dat u in een schrijnende (ernstige) situatie zit.  

In deze situaties krijgt u een brief waarin staat dat uw gezinsleden de mvv mogen ophalen. Ook staat in deze brief hoe uw gezinsleden een afspraak maken om de mvv op te halen

Geschikte woning melden

Hebt u een positieve beslissing gekregen en een goedgekeurde woning? En zijn er nog geen 15 maanden voorbij sinds de start van uw aanvraag? Meld dan bij de IND dat u een geschikte woning hebt. Gebruik hiervoor het volgende formulier:

Vul uw gegevens en de gegevens van uw gezinsleden in en stuur het formulier naar de IND. Het adres staat in het formulier. Stuur ook een bewijs mee waaruit blijkt dat uw woning geschikt is. U krijgt een brief als we uw formulier hebben ontvangen. Stuur het formulier alleen op als u een positieve beslissing hebt gekregen op uw aanvraag. Dit heeft geen zin als uw aanvraag nog in behandeling is bij de IND. 

Afspraak maken ophalen mvv in het buitenland

Hebt u van de IND een brief ontvangen waarin staat dat uw gezinsleden de mvv mogen ophalen? Dan hebben uw gezinsleden 6 maanden de tijd om de mvv op te halen. Maak hiervoor een afspraak bij de Nederlandse vertegenwoordiging

Aanmelden gezinsleden in Zevenaar

Nareizigers met een geschikte woning melden zich na aankomst in Nederland aan in Zevenaar. Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak voor aanmelding in Zevenaar nadat uw gezinsleden de (vlieg)reis naar Nederland hebben geboekt. Hebt u geen geschikte woning en hebben uw gezinsleden de mvv opgehaald? Dan melden uw gezinsleden zich aan in Ter Apel na aankomst in Nederland. Dit kan op elk moment en zonder afspraak. Uw gezinslid overnacht dan op de opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).