8 resultaten

Schriftelijke aanvraagformulier 7018

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'familie en gezin' (referent)

Schriftelijke aanvraagformulier 7019

Aanvraag voor een verblijfsvergunning voor een ‘langdurig ingezeten derdelander’ (referent)

Schriftelijke aanvraagformulier 7021

Aanvraag voor een ‘machtiging tot voorlopig verblijf - nareis asiel' (647)

Schriftelijke aanvraagformulier 7033

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (referent)

Schriftelijke aanvraagformulier 7039

Aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel'

Schriftelijke aanvraagformulier 7055

Aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - op grond van het Haags Kinderbeschermingsverdrag'

Meldingsformulier 7096

Meldingsformulier voor familie en gezin

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Online meldingsformulier voor afmelden vreemdeling.