13 resultaten

Schriftelijke aanvraagformulier 6009

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Schriftelijke aanvraagformulier 6010

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocumenten

Schriftelijke aanvraagformulier 6011

Aanvraag Verlenging Asiel bepaalde tijd; asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Schriftelijke aanvraagformulier 7029

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'vermogende vreemdeling' ('buitenlandse investeerder') (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7031

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Schriftelijke aanvraagformulier 7034

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7035

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7036

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor verblijf als familie- of gezinslid (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7037

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7038

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet-actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)