66 resultaten

Schriftelijk aanvraagformulier 6050

Aanvraag verblijfsdocument EU voor verblijf bij een minderjarig Nederlands kind

Schriftelijk aanvraagformulier 6011

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd

Schriftelijk aanvraagformulier 7058

Aanvraag voor een verblijfsvergunning met het verblijfsdoel 'arbeid als zelfstandige' in een start-up (vreemdeling)

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Er is iets gewijzigd in uw situatie of in de situatie van uw familielid en deze wijziging kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Op grond van de informatieplicht moet u deze wijzigingen binnen 4 weken melden aan de IND. Met dit formulier kunt u de wijzigingen doorgeven. 
Schriftelijk aanvraagformulier 7015

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘Europese blauwe kaart’ (vreemdeling)

Schriftelijk aanvraagformulier 6006

Aanvraag toetsing aan het EU-recht familielid van de burger van de Unie

Schriftelijk aanvraagformulier 6009

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Schriftelijk aanvraagformulier 6010

Aanvraag vervanging of vernieuwing vreemdelingendocumenten

Schriftelijk aanvraagformulier 6011

Aanvraag Verlenging Asiel bepaalde tijd; asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Schriftelijk aanvraagformulier 6012

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden