2 resultaten

Schriftelijk aanvraagformulier 7031

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Schriftelijk aanvraagformulier 7037

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)