70 resultaten

Schriftelijke aanvraagformulier 6030

Aanvraag voor een ‘Residence document Withdrawal Agreement’ voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden (566)

Schriftelijke aanvraagformulier 7027

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'humanitair niet tijdelijk' (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7031

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Schriftelijke aanvraagformulier 7037

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Brochure of factsheet (pdf) 3083

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Losse bijlage (pdf) 7175

Bijlage Verklaring vanwege Europese sancties tegen Rusland en Belarus

Losse bijlage (pdf) 7166

Bijlage Verklaring ‘Meer dan gebruikelijke afhankelijkheid’

Losse bijlage (pdf) 7169

Bijlage Machtiging indiening Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf )

Losse bijlage (pdf) 7119

Bijlage Het indienen en betalen van de aanvraag door de vreemdeling

Losse bijlage (pdf) 7131

Bijlage Aanvraag DNA-onderzoek bij gezinshereniging