3 resultaten

Schriftelijke aanvraagformulier 7029

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'vermogende vreemdeling' ('buitenlandse investeerder') (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7031

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Schriftelijke aanvraagformulier 7037

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)