16 resultaten

Schriftelijk aanvraagformulier 7010

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst’ (erkend referent)

Schriftelijk aanvraagformulier 7031

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Schriftelijk aanvraagformulier 7032

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Schriftelijk aanvraagformulier 7035

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Schriftelijk aanvraagformulier 7037

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Schriftelijk aanvraagformulier 7038

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet-actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Schriftelijk aanvraagformulier 7042

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (erkend referent)

Schriftelijk aanvraagformulier 7048

Aanvraag verlenging gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (vreemdeling)

Schriftelijk aanvraagformulier 7057

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel 'arbeid in loondienst - Aziatische horeca' (referent) GVVA

Schriftelijk aanvraagformulier 7060

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'Overplaatsing binnen een onderneming' (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)