12 resultaten

Schriftelijke aanvraagformulier 7010

Aanvraag voor het verblijfsdoel ‘arbeid in loondienst’ (erkend referent)

Schriftelijke aanvraagformulier 7031

Aanvraag voor een verblijfsvergunning in verband met het verdrag tussen de Europese Unie en Turkije

Schriftelijke aanvraagformulier 7032

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (referent)

Schriftelijke aanvraagformulier 7035

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor arbeidgerelateerde verblijfsdoelen (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7037

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning humanitair tijdelijk en humanitair niet tijdelijk (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7038

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor economisch niet-actieve langdurig ingezeten derdelanders (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7042

Aanvraag voor een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (erkend referent)

Schriftelijke aanvraagformulier 7048

Aanvraag verlenging gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) (vreemdeling)

Schriftelijke aanvraagformulier 7057

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor het verblijfsdoel 'arbeid in loondienst - Aziatische horeca' (referent) GVVA

Schriftelijke aanvraagformulier 7060

Aanvraag voor het verblijfsdoel 'Overplaatsing binnen een onderneming' (Richtlijn Intra Corporate Transferees 2014/66/EU) (erkend referent)