7 resultaten

Schriftelijke aanvraagformulier 6009

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Schriftelijke aanvraagformulier 6011

Aanvraag Verlenging Asiel bepaalde tijd; asiel onbepaalde tijd; of EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen

Schriftelijke aanvraagformulier 6012

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Schriftelijke aanvraagformulier 6040

Aanvraag voor een ‘Permanent residence document Withdrawal Agreement’ voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden (565)

Brochure of factsheet (pdf) 3076

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Brochure of factsheet (pdf) 3083

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Schriftelijke aanvraagformulier 6011

Verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd