9 resultaten

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Er is iets gewijzigd in uw situatie of in de situatie van uw familielid en deze wijziging kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Op grond van de informatieplicht moet u deze wijzigingen binnen 4 weken melden aan de IND. Met dit formulier kunt u de wijzigingen doorgeven. 
Brochure of factsheet (pdf) 4001 Sorani

Wat betekent een inreisverbod voor u?

Brochure of factsheet (pdf) 4002 Sorani

Wat betekent een verklaring als ongewenst vreemdeling voor u?

Brochure of factsheet (pdf) 3083

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Online aanvraagformulier

Online aanvraag Voortgezet verblijf na verblijf als familie- of gezinslid

Aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk na verblijf als familie- of gezinslid. Hebt u een verblijfsvergunning als gezinslid van een houder van een Europese blauwe kaart? Dan kunt u de online aanvraag niet gebruiken. Ga naar het schriftelijke formulier aanvraag humanitair niet-tijdelijk.
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier vermissing

Aanvraag omdat u uw verblijfsdocument kwijt bent of deze is gestolen.
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier vervanging

Aanvraag omdat uw verblijfsdocument beschadigd is of omdat er verkeerde informatie op staat.
Online aanvraagformulier

Aanmeldformulier Basisexamen inburgering in het buitenland

Aanmeldformulier Basisexamen inburgering buitenland. Dit is een formulier van het Ministerie van Sociale Zaken. De link verwijst u naar het online aanmeldformulier op de website Naarnederland.nl.
Online aanvraagformulier

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens. U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.