5 resultaten

Ander formulier 4004

Optie en Naturalisatie: checklist paspoort

Ander formulier 7072

Begeleidend formulier bij het aanvraagformulier (GVVA) voor verblijf in het kader van het EU-handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk

Ander formulier 4034

Machtiging Bezwaarschrift visumbeschikking

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Online meldingsformulier voor afmelden vreemdeling.
Online aanvraagformulier

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens. U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.