27 resultaten

Online aanvraagformulier

Online aanvraag voor een 'machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel'

U hebt een verblijfsvergunning asiel en u wilt een gezinslid uit het buitenland naar Nederland halen. Nadat u uw verblijfsvergunning asiel hebt gekregen, hebt u 3 maanden de tijd om de mvv nareis asiel aan te vragen. Met dit formulier vraagt u een machtiging tot voorlopig verblijf (hierna mvv) aan voor uw echtgenoot, partner of (pleeg)kind. Hebt u een verblijfsvergunning asiel en bent u minderjarig? Dan kunt u de mvv niet online aanvragen.
Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Er is iets gewijzigd in uw situatie of in de situatie van uw familielid en deze wijziging kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Op grond van de informatieplicht moet u deze wijzigingen binnen 4 weken melden aan de IND. Met dit formulier kunt u de wijzigingen doorgeven. 
Online aanvraagformulier

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens. U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.
Ander formulier

Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod

Ander formulier 4031

Vragenlijst (1) Visumaanvraag

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier voor grensarbeiders WA (Brexit)

Met dit formulier doet u een aanvraag voor het document 'art. 50 TEU: frontier worker'. Hiermee kunt u aantonen toegang te hebben tot Nederland als grensarbeider en kunt u uw huidige werkzaamheden voortzetten.
Online aanvraagformulier

Visum bezwaar

  U wilt bezwaar maken tegen de beslissing op een visumaanvraag. 
Ander formulier 4004

Optie en Naturalisatie: checklist paspoort

Ander formulier 4034

Machtiging Bezwaarschrift visumbeschikking

Ander formulier 7072

Begeleidend formulier bij het aanvraagformulier (GVVA) voor verblijf in het kader van het EU-handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk