6 resultaten

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier kind jonger dan 18 jaar

Aanvraag voor een kind jonger dan 18 jaar om bij ouders te wonen
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier kind in Nederland geboren

Aanvraag voor een in Nederland geboren kind.  Heeft u (de vader of moeder) een verblijfsvergunning als slachtoffer of getuige-aangever van mensenhandel? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke formulier.
Online aanvraagformulier

Online aanvraag Voortgezet verblijf na verblijf als familie- of gezinslid

Aanvraag voor een verblijfsvergunning humanitair niet-tijdelijk na verblijf als familie- of gezinslid. Hebt u een verblijfsvergunning als gezinslid van een houder van een Europese blauwe kaart? Dan kunt u de online aanvraag niet gebruiken. Ga naar het schriftelijke formulier aanvraag humanitair niet-tijdelijk.
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier wijziging naar een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

Aanvraag om bij een partner te wonen.  Vreemdeling heeft een Nederlandse verblijfsvergunning, maar wil een verblijfsvergunning voor verblijf bij echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner.  
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier voor een verblijfsvergunning voor verblijf bij een echtgenoot, geregistreerd of ongehuwd partner

Aanvraag om bij een partner te wonen. Vreemdeling heeft nog geen Nederlandse verblijfsvergunning. Heeft de referent een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd? Dan kunt u de aanvraag niet online doen. Gebruik het schriftelijke formulier voor de aanvraag voor de verblijfsvergunning verblijf bij partner.
Online aanvraagformulier

Online formulier Verzoek om stukken of gegevens

U wilt stukken ontvangen uit uw IND-dossier. Of u wilt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie over uw persoonsgegevens. U kunt stukken of persoonsgegevens online opvragen.