17 resultaten

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Er is iets gewijzigd in uw situatie of in de situatie van uw familielid en deze wijziging kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Op grond van de informatieplicht moet u deze wijzigingen binnen 4 weken melden aan de IND. Met dit formulier kunt u de wijzigingen doorgeven. 
Ander formulier

Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod

Ander formulier 4031

Vragenlijst (1) Visumaanvraag

Ander formulier 6008

Aanvraag document staatloosheid (S-document)

Ander formulier 7072

Begeleidend formulier bij het aanvraagformulier (GVVA) voor verblijf in het kader van het EU-handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk

Ander formulier 7155

Machtiging verzoek om stukken of gegevens

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier aanvraag regulier onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene

Aanvraag voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd of EU-langdurig ingezetene. U hebt een verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd (type I). U wilt een verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd (type II) of EU-langdurig ingezetene (type V) aanvragen.
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier verlenging asiel bepaalde tijd of aanvraag asiel onbepaalde tijd

Aanvraag voor verlenging asiel bepaalde tijd of een aanvraag asiel onbepaalde tijd. U hebt een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd (type III). U wilt uw vergunning verlengen. Of u wilt een verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd (type IV) aanvragen. Wilt u een aanvraag EU-langdurig ingezetene (type V) doen? Gebruik dan het schriftelijke formulier.
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier verblijfsdocument bepaalde tijd WA

Aanvraag verblijfsdocumenten Withdrawal Agreement (WA/Brexit). Deze aanvraag is voor burgers van het Verenigd Koninkrijk (VK) en hun familieleden die onder het terugtrekkingsakkoord Brexit vallen. U woont nu minder dan 5 jaar met toestemming in Nederland. 
Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier verblijfsdocument duurzaam verblijf WA

Aanvraag verblijfsdocumenten Withdrawal Agreement (WA/Brexit). Deze aanvraag is voor burgers van het Verenigd Koninkrijk (VK) en hun familieleden die onder het terugtrekkingsakkoord Brexit vallen. U woont 5 jaar of langer achter elkaar met toestemming in Nederland.