110 resultaten

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier voor grensarbeiders WA (Brexit)

Online aanvraagformulier

Visum bezwaar

Ander formulier 7147

Vragenlijst gezinsband kind

Ander formulier 4004

Optie en Naturalisatie: checklist paspoort

Ander formulier 7072

Begeleidend formulier bij het aanvraagformulier (GVVA) voor verblijf in het kader van het EU-handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk

Ander formulier 1310

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Ander formulier 1350

Financiële draagkracht. Vragenlijst rechtspersonen.

Ander formulier 1351

Financiële draagkracht. Vragenlijst natuurlijke personen.

Online aanvraagformulier

Online aanvragen in Portaal Zakelijk

Werkgevers, facilitators voor start-ups, onderzoeksinstellingen, au-pairbureaus en uitwisselingsorganisaties kunnen in Portaal Zakelijk online aanvragen doen. In Portaal Zakelijk ziet u na inlog alleen die aanvragen die u kunt doen. Welke aanvragen dit zijn, hangt af van uw status als referent. En voor welke vergunningen u erkend referent bent. 
Online aanvraagformulier

Aanmeldformulier Basisexamen inburgering in het buitenland

Aanmeldformulier Basisexamen inburgering buitenland. Dit is een formulier van het Ministerie van Sociale Zaken. De link verwijst u naar het online aanmeldformulier op de website Naarnederland.nl.